arrow

הכלי שיפור (Retouch Tool)

ישנם 19 כלי שיפור שונים, בהם ניתן להשתמש למטרות שונות, משיפורים נקודתיים ליצירת תמונות שלמות.

[Image63.jpg]

Al Dawsonדוחק את המושג הזה לגבולו ב- 'ציורי השמן' הדיגיטליים שלו הידועים כ-Digitoils, שנוצרו במלואם ב- Paint Shop Pro ע"י שימוש בכלי  Push ו- Smudge.

 

 

[Image64.gif]

הכלי כתם (Smudge Tool)מורח צבע לרוחב האריג, קולט צבעים ומערבב אותם בזמן שהכלי דחיקה (Push Tool)דוחק את הצבע יחד עם אי הערבוב של הצבעים.אופן הבלטה (Emboss Mode)נותן את האפקט של פני שטח בולטים.הכלי שיפור כולל את 'אופן החידוד' ואת 'אופן הריכוך' לשיפור נקודתי של תמונות.

 

 

 

 

 

 

אופני שיפור (Retouch Modes) רבים זהים לאופני ערבוב (Blend Modes), לכן לא נכנס לכל האפקטים שלהם.

 

הכלי טפטפת העין

תוכן העניינים

הכלי מחק