arrow

מבוא ל- Paint Shop Pro 5

Paint Shop Pro הוא סביבה מושלמת לאומנים מתחילים ולאלה החדשים בגרפיקה ממוחשבת. בעל מחיר סביר, הוא מאפשר למתחילים לעסוק בתחביבם, לקבל תחושה של העולם השונה של אמנות ממוחשבת ולהתנסות וליצור את יצירותיהם הראשונות מבלי לרוקן את ארנקם.

מטרת המדריך הוא לעזור גם למתחילים וגם למתקדמים להיות מיומנים בשימוש ב-Paint Shop Pro 5. הממשק והתכונות החדשות הם כאלה שגם הבקיאים בגרסאות הקודמות של התוכנה יתקשו תחילה לתמרנם.

מטה נמצא צילום מסך של Desktop, סרגלי הכלים הזמינים (Toolbars) ותיבות בקרה (Control Boxes).

[Image1.gif]

כאשר כל סרגלי הכלים ותיבות הבקרה פתוחים, סך כל מרחב העבודה שנשאר אינו רב, במיוחד אם אתה משתמש במסך קטן. לעת עתה פשוט הבט בכל התכונות  הזמינות לך. מאוחר יותר נלמד איך לנקות את הערבוביה הזו ע"י פתיחת וסגירת כל אחד מסרגלי הכלים והחלונות הללו ע"י הקשה יחידה על מקש.

כיוון ששיעורים רבים כוללים שימוש בשכבות (Layers), יהיה נבון לעבור על החומר הזה קודם כדי שתכיר מקרוב את המונחים.

שורת התפריט

תוכן העניינים