arrow

הכלי חיתוך (Crop Tool)

[Image85.gif]

  בכלי חיתוך משתמשים כדי להסיר חלקים חיצוניים בלתי רצויים של תמונה. בצילום השתמשו בחיתוך כדי להסיר רקע עודף ולמשוך קדימה את הנושא לשם הגדלה. ב- Web השתמשו בו פחות או יותר מאותן הסיבות עם הרווח של הפחתת זמן הטעינה הודות לגודל קובץ קטן יותר.

כמו עם כל הכלים, לכלי חיתוך יש שני סוגי סמנים זמינים. סמנים ניתן לשנות תחת תפריט קובץ >העדפות > העדפות תוכנית כלליות (File |  Preferences | General Program Preferences).                    

קל יותר לעבוד עם הסמן המדויק (Precise Cursor) מאשר עם הרגיל, אך אם עיניך עייפות נהיה מאוד קשה לראות את הנקודה הזעירה במרכז הסמן, כאשר הוא מוצב מעל תרשים מפורט.                                   

[Image86.gif]

סמן מדויק

Precise Cursor

 

[Image87.gif]

סמן רגיל

Standard Cursor

 

אם אתה מעדיף סמן רגיל (Standard Cursor) שמציג את הסמן כ- 'סמל' של הכלי הנוכחי או גודל/צורה של מברשת, לא הכל אבוד. אפשר להתאים את התיבה התוחמת של הכלי חיתוך פשוט ע"י גרירת הקצוות עד שהם ממוקמים כראוי.

[Image88.gif]

כאופציה נוספת, ניתן להדפיס קואורדינטות מדויקות לתוך תיבת דו-שיח אזור חיתוך (Crop Area dialog box).זה מאוד נוח אם יש לך סדרות של תמונות באותו הגודל כך שאתה צריך לחתוך לאותו גודל בדיוק. חתוך את התמונה הראשונה והקש בכל התמונות העוקבות על סמל הכלי חיתוך על פלטת הכלים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח. הקואורדינטות כבר יהיו במקום ואתה יכול פשוט להקיש OK על החיתוך המדויק. כאשר תיסגר תיבת הדו-שיח, התמונה תציג את התיבה התוחמת של כלי החיתוך, הקשה בתוך התיבה תשלים את החיתוך.

 

 

 

 

הכלי מחליף צבע

תוכן העניינים

הכלי תנועה