arrow

דוגמת Real World יצירת חזית הקשת

השאלה היא האם אפשר ליצור תמונה הנמצאת ב-  Real World Example - Rainbow Facade Creation ב- Paint Shop Pro 5.  התשובה היא כן.

[Image121.gif]

שכפל את התמונה הנמצאת משמאל ע"י הקשה על הכפתור הימני של העכברובחירת "שמירה בשם" מהתפריט הנשלף.

 

 

 

 

 

פתח את התמונה ב- 5 PSP ושנה אותה ל- M16 צבעים. בחר 'צבעים > תמונת נגטיב' (Colors | Negative Image) משורת התפריט. בחר עם הכלי שרביט הקסם את השטח הלבן. (תמונות בדוגמא הוקטנו כדי לשמור על זמן טעינה).

כעת פתח את תיבת בקרת השכבות (Layers Control Box) והוסף שכבה. קרא לשכבה זו "קשת" (Rainbow), והשכבה הקודמת היא הרקע. הבחירה שלך מהרקע צריכה עדיין להראות, לכן לך ל- 'מסכות > מסכה חדשה > הראה בחירה' (Mask | New Mask | Show Selection) בשורת התפריט. כדי לראות את המסכה שלך בחר 'מסכה > ראה מסכה' (Mask | View Mask) בשורת התפריט (example 2).

בפלטת הצבעים שנה את צבע הקדמה ללבן ואת צבע הרקע לשחור.

[Image122.gif]

בחר בכלי מילוי הדרגתי (Gradient Fill). בתיבת הבקרה שנה את ההגדרות של המילוי ההדרגתי באופן הבא:

-         סגנון מילוי (Fill Style) הדרגתיות ליניארית (Linear Gradient).

-         אופציות (Options) 40 מעלות.

-         אופן המיזוג (Blend Mode) נורמלי (Normal).

-         סבלנות (Tolerance) 20

-         אטימות (Opacity) 100

בזמן שאתה עובד על שכבת הקשת, מזוג את 'ההדרגתיות' (gradient) לשטח הנבחר. בשורת התפריט בחר בהגדרת 'צבעים > Posterize ' (Colors | Posterize) את Bits Per Channel ל- 4. זה ייתן לך את האפקט המקווקו שאתה רואה ב- example 2.

[Image123.gif]

זה הזמן להתחיל להוסיף צבעים לקשת.בפלטת הצבעים שנה את צבע הקדמה לאדום ואת צבע הרקע לוורוד. בטל את בחירת התמונה ע"י לחיצת Ctrl + D על המקלדת. בחר בכלי שרביט הקסם (Magic Wand Tool), קבע סבלנות (Tolerance) על 15 והקש על האזור האפור הבהיר. אם שלושת 'הקווים' התחתונים לא נבחרו, הקש על מקש ה- Shift והמשך לבחור עד ששלושת האזורים האפורים הבהירים ביותר לא נבחרו. כעת בחר את הכלי מילוי (עדיין חייבות להיות לו הגדרות נכונות מאז שהוספת מילוי הדרגתי אפור), ומזוג את השילוב האדום/וורוד לשטח זה.

המשך בתהליך הופעות צבעים לסירוגין זה, ותמיד שמור את הצבע האחרון של הקודם, והוסף צבע אחד לשילוב הבא. לדוגמא, האזור הראשון היה אדום/וורוד, לכן האזור השני יהיה וורוד/כחול, השלישי כחול/טורקיז וכך הלאה, וסיים עם צהוב/אדום.

[Image124.gif]

בטל את הבחירה ע"י הקשת Ctrl + D על המקלדת שלך, ובחר מייד מחדש ע"י הקשה מחוץ לתבנית הקשת עם  שרביט הקסם. הפוך (Invert) את הבחירה והוסף  Gaussian Blurשל 8. Gaussian Blur נמצא תחת 'תמונות > טשטוש > Gaussian Blur' (Images | Blur | Gaussian Blur) בשורת התפריט.

 

כדי להוסיף הבלטות הצלליות עלינו להוסיף עוד שכבה. בתיבת דו-שיח 'בקרת שכבות' (Layers Control dialog box) הקש על כפתור שכבה חדשה. קרא לשכבה זו "הבלטה" (Highlight).

[Image125.gif]

קודם נוסיף את התגזיר הלבן ע"י פנייה ל- 'תמונה > אפקט > תגזיר' (Image  | Effect | Cutout)בשורת התפריט. ההגדרות מאוד חשובות בשלב הזה. וודא שתיבת ‘Fill interior with color’ אינה מסומנת, ו- ‘shadow color’ נקבע על לבן. האטימות נקבעת על 100 לבן, טשטוש נקבע על 7. האנכי (Vertical) והאופקי (Horizontal) שניהם צריכם להיקבע על –3, (מינוס 3).

 

הצל השחור נוסף באותה הדרך. למרות זאת התחל עם שכבה אחרת, קרא לה "צל" (Shadow). בתיבת דו-שיח התגזיר ההגדרות היחידות שמשתנות הן צבע הצל, שמשתנה לשחור והאנכי והאופקי שמשתנים ל- 3 (פלוס 3).

עכשיו רק שיפור קטן וסיימנו. הפוך את הבחירה שלך ע"י הקשת Ctrl + Shift + I על המקלדת או ע"י בחירת 'בחירות > הפוך' (Selections | Invert) משורת התפריט. בפלטת הצבעים שנה את צבע הקדמה לשחור. בחר בכלי מברשת הצבע (Paintbrush Tool), והרץ את הצבע השחור לכיוון הקצוות העליונים של תמונת הקשת שלך עם גודל מברשת די גדול, נאמר 23,. זה יוריד את השארית הקטנה שנשארה מתהליך ההצללה.

טקסט הלוגו

תוכן העניינים

  דוגמאות Real World