arrow

רקעים שקופים (Transparent Backgrounds)

Paint Shop Pro מצוין ליצירת רקעים שקופים לגרפיקת ה- Web שלך. אמנם היה פשוט יותר ליצור אותם ב- 4 PSP, אך הם לא קשים ב- 5 PSP ברגע שאתה יודע איפה הכל חבוי.

הבעיה הראשונה בה קרוב לוודאי תתקל היא מיקום אופציית "פלטת הגדרות שקיפות" ("Set Palette Transparency"). ב- 4 PSP היא הייתה ממוקמת בנוחיות תחת כפתור 'אופציות' ישר בתיבת דו-שיח 'שמירה בשם'. ב- 5 PSP  ישנם שלושה פורמטים ב- File Format Preferences ו- gif לא ביניהם, לכן לא תוכל לקבוע רקע שקוף על תמונת gif.

אם כך איך קובעים צבע שקוף? בסופו של דבר תמצא את האופציה תחת "צבעים" בשורת התפריט. אך גם היא אפורה.

כדי לשמור רקע שקוף עליך קודם לצמצם את צבעי התמונה ל- 256. לך ל 'צבעים > צמצם עומק צבע' (Colors | Decrease Color Depth) בשורת התפריט. בחר 256 (8 ביט). זה יפתח את תיבת הדו-שיח 'צמצום עומק צבע' (Decrease Color Depth dialog box).

[Image116.gif]

[Image117.gif]

הקש על כפתור העכבר הימני על צבע הרקע עם הכלי טפטפת העין. זה יעביר את הצבע המדויק לצבע הרקע הפעיל בפלטת הצבעים.בחר 'צבעים > קבע פלטת שקיפות' (Colors | Set Palette Transparency…)משורת התפריט. תיפתח תיבת הדו-שיח 'קביעת פלטת שקיפות' (Set Palette Transparency dialog box),מה שיתן לך 3 ברירות. בחר את אופציית "Set the transparency value to the current background color" והקש OK.

 

[Image118.gif]

כדי לראות את השקיפות שלך בחר 'צבעים > ראה פלטת  שקיפות' (Colors | View Palette Transparency) משורת התפריט. הרקע של התמונה שלך יופיע כעת כלוח דמקה לבן ואפור. כעת אתה מוכן לשמור את ה- gif שלך.

 

 

 

 

שינוי גודל של תמונות

תוכן העניינים

מדפדף המסננים