מפת האתר
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | מפת האתר ]


מפת האתר

 

דף הבית
למד עכשיו UML
מבוא
סרטון מודרך UML
שעור 1
ואלה שמות ...
מהי המתודולוגיה
תהליך הפתוח
מבט אל המציאות
יתרונות מול חסרונות
עקרונות בסיסיים
תרגול
שעור 2
המסגרת הכוללת
תסריטים
קשירויות
תעוד מפורט
תרשים USE CASE
סרטון USE CASE
תרגול
שעור 3
הנחות יסוד
IDO ליטוש
ניתוח טקסט
תפקיד ואחריות
דרך העבודה
הקשר למודל השימוש
תרשים המחלקות
סרטון תרשים המחלקות
תרגול
שעור 4
ההיבט הדינאמי
כלים
תרשים שתוף הפעולה
סרטון תרשים השת"פ
תרשים הרצף
סרטון תרשים הרצף
תרשימי מצב
סרטון תרשים המצבים
תרשים הפעילויות
סרטון תרשים הפעילות
תרגול
שעור 5
מטרות
פעילויות ותוצרים
הרחבות - USE CASE
הרחבות במודל הסטטי
הרחבות במודל הדינאמי
תרגול
שעור 6
חבילות
עקרון ההפרדה
שבוץ מחלקות בשכבות
תרשים הרכיבים
סרטון תרשים הרכיבים
תרשים הפרישה
סרטון תרשים הפרישה
תרגול
למה להשתמש
בכמה מילים
משבר התוכנה
שטות תכון ויישום תכנה
יסודות התכן
תכן מבנה / נתונים
שיטות תכן
תכן מונחה עצמים
מבוא
עקרונות מודל העצמים
יחסים בין עצמים
יחסים בין מחלקות
תפקידי מחלקות ועצמים
זיהוי מחלקות ועצמים
קביעת מחלקות ועצמים
סיכום
סמונים מקובלים
OO Booch
תרשים מחלקה
תרשים עצמים
תרשים מודול
תרשים תהליך
תרשים מעבר מצבים
תרשים הידודיות
OO Sommerville
כלי פיתוח
Rational Rose
Microsoft Visio
שימושים
תבניות
יצירת תרשימים בסיסים
VISIO && UML
ההנדסה ההפוכה
סרטון הנדסה הפוכה
מידע נוסף
סרטון ויזיו 2000
מלון מונחים
גלריית תמונות
גלרית תמונות 1
גלרית תמונות 2
ספריה אור קולית
הפעל את כרטיס הקול
סרטון ויזיו 2000
סרטון מודרך UML
סרטון הנדסה הפוכה
סרטון USE CASE
סרטון תרשים המחלקות
סרטון תרשים השת"פ
סרטון תרשים הרצף
סרטון תרשים המצבים
סרטון תרשים הפעילות
סרטון תרשים הרכיבים
סרטון תרשים הפרישה
קישורים
ביבליוגרפיה
על האתר
על היוצרים
מפת האתר