מלון מונחים
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | מלון מונחים ]


מילון מונחים ואינדקס למושגים באתר

 

               

                   

               

               

   

 


א

אובייקט

אי תלות פונקציונאלית

ארכיטקטורה

ארכיטקטורת שרת-לקוח

אשכול תפיסתי


ב

בקרת יצוא


ג

גיבוש

גיבוש חזק


ד


ה

הורשה

היראות

הכמסה

הכלה

הנדסת מערכות ממוחשבות

הנדסת תוכנה

הסתרת מידע

הפשטה

הצטברות

הקצאה

התמדה


 


ו


ז

זיהוי


ח

חבילות


ט


י


 


כ

כינון


ל

ליכוד


מ

מאפיינים

מדולריות

מדרג

מודל המאגר

מודול

מודל IDO

מודל שימושי

מודל סטטי

מודל דינאמי

מחזור

מחלקה

מחלקה מופשטת

מידול

מי צריך לדעת

מסגרת כוללת של USE CASE

מספיקות

מסרים

מעבר

מערכות מונעות ע"י מאורעות

מנשק מחלקה

מפת מחלקות

מצבים

מקביליות


נ

ניתוח טקסט

נראות


ס

סוכן

סטראוטיפ

סיווג

סיווג קלאסי

סימון OO ע"פ Booch

סימון OO ע"פ Sommerville

סינכרון


 


ע

עיצוב

עיקרון ההפרדה

עצם


פ

פולימורפיזם

פעילויות

פעילויות קונקרטיות ומופשטות

פרטים על המסר

פשטות


צ

צימוד


ק

קשירות הכלה

קשירות הכללה

קשירות הרחבה

קשר


ר


 


ש

שחקן

שיבוץ מחלקות בשכבות

שלמות

שרת


ת

תאורית אבטיפוס

תיעוד מפורט ל- USE CASE

תכן

תכן ארכיטקטורה

תכן מפורט

תכן נתונים

תכן על

תכן תהליכים

תסריטים

תרשים USE CASE

תרשים הידודיות

תרשים מבנה סטטי (תרשים מחלקות)

תרשים מודל

תרשים מחלקה

תרשים מכונת מצבים

תרשים מצב מעברים

תרשים עצם

תרשים פעילות

תרשים פרישה

תרשים רכיבים

תרשים רצף

תרשים שת"פ

תרשים תהליך


 


      

דף הבית