Rational Rose
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | כלי פיתוח | RATIONAL ROSE ]      

Rational Rose

 

Rose מבית Rational הינו כלי עבודה מתקדם יותר, אך עם זאת נפוץ הרבה פחות מ- Visio. תוכל להוריד גרסת ניסיון מ- www.rational.com לכמות מצומצמת ביותר של ימים. גרסה זו מכילה Tutorial שונים עמם תוכל לרכוש ניסיון ולהתחיל דרכך. בנוסף, נציג בפרק זה בקצרה את כלי עבודה חשוב זה- Rose, נלמד כיצד ליצור תרשימים בסיסיים בעזרת התוכנה, ונספק הפניות למידע נוסף.

 

 

(כל הזכויות שמורות)

 


מהי Rose?

Rational Rose® מספקת למפתח התוכנה ערכה מלאה של כלים ויזואליים לפיתוח פתרונות יעילים תוך שימת דגש על המתודולוגיה המונחית עצמים ובפרט על שפת ה- UML

Rose ומתודולוגית ה- UMLנמצאות בכפיפה אחת ולו בגלל שהוגי Rose שמו לעצמם כעקרון וכחלק מתהליך ההתאמה לתקן את התמיכה בשפת ה-UML ובסמליה ואת הקונסיסטנטיות עם המתודולוגיה המתפתחת לאורך כל הדרך. 

 

כיצד ליצור תרשימים בסיסיים באמצעות תוכנת Rose?

 

עשה

כדי לבצע את הפעולה

בחר את סמל הפריט מתוך ארגז הכלים של התרשים והקלק בנקודה כלשהי בתוך משטח התרשים

מקם סמל של פריט ספציפי

בחר את סמל הקשירות מתוך ארגז הכלים של התרשים, הצבע על האובייקט המקבל בתרשים, גרור את הסמל עד לאובייקט השולח ושחרר את העכבר

מקם סמל קשירות

הקלק על סמל ה- ABC מתוך ארגז הכלים של התרשים. בחר באזור בתרשים בו אתה מבקש להכניס את הטקסט והצבע עליו. הכנס את הטקסט המבוקש

מקם טקסט

הצבע על סמל פריט או קשר בעזרת הכפתור הימני של העכבר

הראה תפריט קיצור דרך

הקלק עם הכפתור השמאלי של העכבר על הסמל המבוקש בתפריט וודא שסביבו ריבועים שחורים

בחר סמל

הקלק עם הכפתור השמאלי של העכבר על אזור פנוי במשטח התרשים

שחרר בחירת סמל

בחר באובייקט המבוקש וגרור אחד מהריבועים הסובבים את האובייקט עד למיקום המבוקש

שינוי גודל סמל / תיבת טקסט

בחר בתרשים את הסמל  וגרור אותו למיקום המבוקש

הזז סמל

בחר בתרשים את הקשר המבוקש במקום בו תרצה לעקלו וגרור אותו למיקום החדש

כופף סמל קשר

בחר בתרשים את הקשר המבוקש, הצבע אל סופו וגרור אותו למיקום החדש

הזז סמל קשר

 

מידע נוסף

כדי לקבל מידע נוסף על תוכנת Rose ועל מוצרים נוספים מבית  Rational, בקרו בכתובתhttp://www.rational.com/index.jsp כמו כן ניתן להוריד ולהשתמש בתוכנת  Rose לזמן מוגבל ואף תוכנות הדגמה ואחרות של Rational מהקישור: http://www.rational.com/tryit/index.jsp

 

לסעיף הבא- Microsoft Visio...

רמה למעלה הבא


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]