יסודות התכן
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | שטות תכון ויישום תכנה | יסודות התכן ]


יסודות התכן- Design Fundamentals

 

תכן תוכנה הוא תהליך באמצעותו מתרגמים דרישות לייצוג ע"י תוכנה. זהו הגרעין של הנדסת תוכנה. כל שלב של התהליך מהווה עידון של השלב הקודם לו. התוכן הוא הבסיס עליו מושתת מימוש התוכנה.

כללי תכן

שלבים ראשיים

מרכיבים

מתודולוגיות

 


כללי תכן טוב:

 • תכן צריך להציג ארגון מדרגי של מרכיבי תוכנה עם בקרה חכמה ביניהם.

 • תכן צריך להיות מודולארי, דהיינו מחולק לוגית ע"פ פונקציונאליות.

 • תכן צריך להכיל ייצוג נתונים וייצוג תהליכים, עם אבחנה ברורה ביניהם.

 • תכן צריך להוביל למודולים של פרוצדורות ושגרות המייצגים תפקודים בלתי תלויים.

 • תכן חייב להיות בר שחזור כנגזר ממפרט דרישות התוכנה.

בתכן שני שלבים ראשיים:

 1. תכן-על top-level, או תכן מקדים- preliminary, המייצג את ארכיטקטורת התוכנה והנתונים.

 2. תכן מפורט- detailed,low level design המעדן את הייצוג הארכיטקטוני לייצוג אלגוריתמי ולייצוג של מבני נתונים מפורטים.

 

לתכן ארבעה מרכיבים:

 • תוכן הנתונים.

 • תוכן הארכיטקטורה (מודולים).

 • תוכן התהליכים.

 • תוכן מנשק המשתמש- user interface.

התהליכים (הדינאמיקה) מתארת את הפעילות על / של הארכיטקטורה (הסטטית) באמצעות/על הנתונים. פירוט כל המרכיבים יופיע בהמשך פרק זה. ארבעת המרכיבים קיימים בכל אחד משני השלבים של התוכן.

 

קיימות מספר מתודולוגיות לביצוע התכן כאשר העיקריות הן:

 • תכן מונחה זרימת נתונים- Data Flow Oriented Design.

 • תכן מונחה מבנה נתונים-Data Structured Oriented Design.

 • תכן על ידי שפות מפרט פורמאליות.

 • תכן מונחה עצמים- Object Oriented Design, הרלוונטי לעיסוקנו.

 

 

לסעיף הבא- תכן מבנה / נתונים...

רמה למעלה הבא


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]