קשירויות
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | למד עכשיו UML | שעור 2 | קשירויות ]   

קשירויות

 

נהוג לסווג את הקשירויות בהקשר ה- Use Case לשלושה סוגים:

נרחיב עליהן בסעיף זה.

 


 <<Include>>

 • כאשר למספר USE CASES  יש פעילות משותפת, תוגדר פעילות זו במסגרתUSE CASE  נפרד

 • המשמעות היא ש- USE CASE אחד מוכל בשניUSE CASES  אחרים

 • מייצג את השימוש החוזר- Reusability

 

<<Eextend>>

 • קישוריות זו נוצרת כאשר USE CASE מרחיב  USE CASE בסיסי בנקודת הרחבה מוגדרת- Extension Point

 • ה- USE CASE ה"מרחיב" יכול לכלול אחד או יותר קטעים Segments אפשריים, המרחיבים את ה- USE CASE הבסיסי

 • אפשרות זו חיונית / חובה כאשר במסגרת USE CASE אחד בנקודה מוגדרת נוצר מצב חריג, ויש צורך לבצע פעילות שונה שניתן להגדירה בנפרד

 • העיקרון הוא ש-  USE CASEאחד מרחיב  USE CASEשני וה- USE CASE השני מוגדר כ- USE CASE בסיסי

 

 <<Generalize>>

 • יחס של הכללה בדומה לאותו יחס במחלקות

 • USE CASE ב"בן" יורש את ההתנהגות, ה- Behavior של ה- USE CASE ה"הורה"

 • ה"הורה" וה"בן" הם  USE CASEקונקרטיים

 

לסעיף הבא- תיעוד מפורט...

הקודם רמה למעלה הבא


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]