תסריטים
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | למד עכשיו UML | שעור 2 | תסריטים ]      

 תסריטים- Scenarios

 

  • רעיון התסריטים, Scenarios, נובע מתוך ההגדרה, ש- USE CASE יכול להתייחס למספר מסלולי פעילות

  • מסלולי הפעילות השונים נובעים מהעובדה כי יכולות להיות מספר תוצאות ל- USE CASE בדיד

  • תסריט הוא אוסף פעילויות הנובע מתנאי מוגדר

  • ניתן לומר שתסריט המייצג מסלול פעילויות במסגרת ה- USE CASE, דומה למופע במחלקה

  • התסריט עובר דרך ה- USE CASE במסלול הרגיל שלו ויכול להתפצל או להתחיל במסלול אחר

  • לכל תסריט התיאור שלו

  • התסריטים באים בנוסף להיבטי הקישוריות  <<Generalize >> ,<< Include >> ו- << Extend >>

 

לסעיף הבא- קשירויות...

הקודם רמה למעלה הבא

 


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]