תרשים מחלקה
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | סמונים מקובלים | OO Booch | תרשים מחלקה ]


תרשים מחלקה (Class Diagram)

נעסוק ב:


הסמלים העיקריים ב- class diagram הם:

Class Icon המכיל את שם המחלקה:

הסמל יכול להכיל:

  • תכונות (attributes), כאשר תכונה יכולה להיות מתארת ע"י: שם שלה בלבד, class שלה בלבד, או שם ו- class וביטוי ברירת מחדל.  

  •  פעולות (operations) כאשר פעולה יכולה להיות מתוארת ע"י שם שלה בלבד או פירוט המחלקה המחזירה (return class), שם וארגומנטים אם יש.

דוגמא:

איור- דוגמא למחלקה

 

יחסים בין מחלקות (class relationship):

association- קשר דו-כיווני סמנטי בין שתי מחלקות

inheritance- יחס בין מחלקת העל, superclass ומחלקת הבן, subclass שלה

has- יחס בין השלם, ה- whole וחלקיו, parts

using- יחס בין לקוח, client וספק, server שהלקוח תלוי בשירותו

 

כמו-כן ניתן להוסיף ליחס (relationship adornments):

שמות תפקידים (role names) להוספת בהירות.

עצמה (cardinality) - מספר הפעמים ש class יכול להופיע ביחס.

תג (label).

החבר (association) ל- class המתאר את המבנה וההתנהגות של היחס עצמו.

צירוף מחלקות (class categories):

צירוף מחלקות לחלוקת המודל הלוגי של מערכת. הצירוף מכיל מחלקות וצירופי מחלקות אחרות.

 

סמלים מתקדמים (Advanced) של תרשים מחלקה:

 

Parameterized Class- מחלקה המשמשת כדפוס, template, למחלקות אחרות

Instantiated Class- מחלקת דפוס שהפרמטרים שלה מולאו וע"י כך התקבלה השמה (instantiation) שלה

metaclass היא מחלקה שההשמות שלה הן מחלקות (מחלקה "המייצרת" מחלקות)

Class Utility- מחלקה ש:

-מציינת תוכניות פרוצדוראליות (דהיינו לא OO) הקשורים למערכת  

-שיש בה רק משתני members סטטיים

Nesting (שיכון)

מחלקות יכולים להיות משוכנות במחלקות אחרות וכןclass categories ב- categories אחרים

Notes (הערות)

תיאור מילולי של הנחות או החלטות שניתן להוסיף למודל

  

 

גם לקשרים בין מחלקות עשויים לצרף סמלים מתקדמים:

containment by value- עצם אחד מהחלקה שבקצה העגול מכיל ממש עצם אחר מהמחלקה שבקצה המרובע- אורכי החיים של שני עצמים אלו תלויים זה בזה

containment by reference- עצם אחד מהמחלקה שבקצה העגול מכיל מצביע או הפניה לעצם אחר מהמחלקה שבקצה המרובע- אורכי החיים של שני עצמים אלו אינם תלויים זה בזה

 

instantiation- השמה של מחלקת הדפוס, ה- parameterized class

 

Class Properties (תכונות של היחס בין מחלקות):

abstract class- מחלקה שאין לה השמות

static class- מחלקת המקור היא הבעלים של מחלקת היעד

 

friend class- מחלקת המקור מאפשרת גישה לחלקיה הפרטיים למחלקת היעד

 

virtual class- תיאור הורשה וירטואלית, דהיינו עותק של מחלקת הבסיס המשותפת

Export Control

public- מנשק (interface) הנראה (visible) לכל המחלקות, העצמים והמודולים האחרים.

protected- מנשק (interface) הנראה (visible) רק ל- subclasses וחברים.

private- מנשק שלא נראה לשום מחלקה, עצם או מודול אחר.

implementation- שימוש במחלקת היעד כחלק מהיישום של מחלקת המקור.

 

לסעיף הבא- תרשים עצמים...

רמה למעלה הבא


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]