תרשים עצמים
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | סמונים מקובלים | OO Booch | תרשים עצמים ]


תרשים עצמים (Object Diagram)

ידונו הנושאים הבאים:


הסמלים העיקריים בתרשים עצמים:

1. Object Icon המכיל את שם העצם ויכול להכיל תכונות (attributes).

שם עצם יכול להיות מורכב מ:

שם ה- עצם בלבד

ממחלקת העצם בלבד - C:

או משם העצם והמחלקה שלו - A:C.

דוגמא:    

2. Link

כל message מורכב מ:

סמל סנכרון (synchronization symbol).

ייזום פעולה (operation invocation).

אופציונאלי- מספר סידורי (sequence number).

 

ייזום הפעולה יכולה להכיל את שם הפעולה בלבד או return object, שם וארגומנטים:   

מספרים סידוריים קובעים את סדר (order) הפעולות (messages). פעולות בעלי אותו מספר או ללא מספר אין ביניהם סדר הפעלה (ככל שהמספר קטן יותר, הפעולה קודמת יותר).  סמל הסנכרון, המפורט להלן, מראה את כיוון ההפעלה.

 

Synchronization

simple

אין פירוט של הסנכרון

synchronous

בו זמני, סינכרוני

balking

עצירה

timeout

פסק זמן

asynchronous

לא סינכרוני

 

סמל הסנכרון נרשם מעל ל- link ומעליו order:message.   

לדוגמא: 

 

 

סמלים מתקדמים של תרשים עצמים:

א. Roles, Keys and Constraints

אם עצם מתנהג בתפקיד מסוים (role) או מזהה באופן יחיד עצם אחר ע"י תכונה מסוימת (key) או חלים אילוצים (constraints) על היחס בין עצם, אז רושמים אותם מתחת ליחס המקשר ביניהם.

 

ב. Data Flow:

היות וזרימת המידע יכולה להיות עם אם בניגוד לכיוון ההפעלה, אז אם רוצים לתאר אותה באופן

מפורש, משתמשים בסמל (הלקוח מתכן מבניו - structured design):

לדוגמא:

 

ג. Visibility (היראות)

global (הספק הוא גלובלי, global ללקוח)

parameter (עצם הספק הוא פרמטר לפעולה מסוימת של הלקוח)

 

field (הספק הוא חלק, - part של הלקוח)

local (הספק הוא עצם המוגדר באופן מקומי, local בטווח של תרשים העצמים)

  

ד. Concurrency

ניתן לפרט את ה- concurrency של עצם ע"י ציון sequential, guarded, synchronous or active במחצית התחתונה השמאלי של סמל העצם.

 

לדוגמא:

 

ה. Time Budgets

אם קיימים אילוצי תזמון לתחילת פעולות אז רושמים זאת עם + ליד הפעולה (שמסמן מספר הדקות/שניות וכו' עד לתחילת הפעולה).

לדוגמא:

 

דוגמא לתרשים עצמים:

איור - דוגמא לתרשים עצמים: תחנת מזג אוויר (לחץ כדי להגדיל)

 

 

לסעיף הבא- תרשים מודולים... 

הקודם רמה למעלה הבא


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]