תרשים מודול
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | סמונים מקובלים | OO Booch | תרשים מודול ]


תרשים מודול (Modul Diagram)

 

תפקידו של Module Diagram הוא כאמור להציג את הקצאתם של מחלקות ועצמים למודולים, בתכן הפיזי של המערכת. בדיאגראמה מתארים את המודולים עפ"י הסמלים  שפורטו קודם ואשר מאפשרים לפרט:

  • תוכנית ראשית:

  • Specification- מפרט המודול, דהיינו חלק ההגדרות.

  • Body-  גוף המודול. 

התלויות בין המודולים שמשמעותם העיקרית היא תלות מבחינת סדר הקומפילציה, מתוארות ע"י חצים.

אם רוצים לתאר הן את ה- specification והן את body ביחד, אזי עושים זאת ע"י הוספת הצללה לתיאור ה- specification:

 

כאשר המודולים מחולקים ל- subsystems, אזי אלו מתוארים ע"י הסמל:

והקשרים בין subsystems מתוארים ע"י חצים:

 

לסעיף הבא- תרשים תהליך...

הקודם רמה למעלה הבא


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]