תרשים תהליך
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | סמונים מקובלים | OO Booch | תרשים תהליך ]


תרשים תהליך (Process Diagram)

 

איור- תרשים תהליך

נעסוק ב:

תפקידו של תרשים התהליך הוא כאמור להציג את הקצאת התהליכים למעבדים, בתכן הפיזי של המערכת.


הסמלים העיקריים ב- process diagram הם:

1. Processor:

לכל מעבד חייב להיות שם וניתן לצרף לתיאור רשימת תהליכים (processes) המתבצעים ע"י מעבד זה.  תהליך כזה הוא main program המופיע ב- module diagram או active object המופיע ב- object diagram.

2. Device- התקן:

device (התקן) הוא יחידת חומרה שאיננה מסוגלת לבצע תוכניות, כגון: מדפסת, טרמינל, תוויין      (plotter) וכדומה (לפחות לא מבחינת המודל הלוגי של המערכת שמפתחים).  לכל device חייב להיות שם.

3. Connections- קשרים:

קשרים  בין מעבדים ובין מעבדים לבין התקנים מיצגים את התקשורת ביניהם, ומתוארים ע"י קו ישר. 

סמלים מתקדמים של תרשים תהליך:

א. Tailoring - "תפירה" (התאמה):

במקום הסמלים הסטנדרטים שתוארו לעיל, מותר ואף רצוי להשתמש בסמלים מיוחדים המייצגים מעבדים או התקנים מסוימים.   למשל: ל-  microprocessor משובץ (embedded), לדיסק, לטרמינל, למדפסת וכדומה.

ב. Nesting (קינון):

לעיתים קיים מדרג של מעבדים והתקנים.  במקרה כזה ניתן לתאר קבוצות מעבדים ו/או התקנים ע"י הקפתם במלבן מקווקו (dashed), מעוגל בפינות, עם שם לקבוצה.

ג. Scheduling (תזמון):

סוגי התזמון בין מעבדים הם:

Preemptive (של קדימות):  תהליכים בעלי קדימות גבוהה יותר, ואשר מוכנים לביצוע, יקדימו תהליכים בעלי קדימות נמוכה יותר שכבר מתבצעים.  תהליכים בעלי קדימות זהה יקבלו פלחי זמן (time slices) מוקצים.

Nonpreemtive (ללא קדימות): תהליך המתבצע עתה ימשיך להתבצע עד שהוא יוותר.

Cyclic (מעגלי): בקרה עוברת מתהליך לתהליך לפרקי זמן קבועים הנקראים frames.

Executive (מנהל): אלגוריתם מסוים מפקח על תזמון התהליכים.

Manual (ידני): תזמון התהליכים נעשה ע"י משתמש שמחוץ למערכת.

 

לסעיף הבא- תרשים מעבר מצבים...

הקודם רמה למעלה הבא


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]