תפקידי מחלקות ועצמים
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | שטות תכון ויישום תכנה | תכן מונחה עצמים | תפקידי מחלקות ועצמים ]


תפקידי מחלקות ועצמים בניתוח ותכן

 

במהלך הניתוח ובשלבים המוקדמים של התכן על המפתח:

  • לזהות מחלקות ועצמים המהווים את הלקסיקון של מרחב הבעיה.  אלו נקראים ה- abstractions key של הבעיה.

  • לקבוע את המבנים (structures) שבאמצעותם קבוצות של עצמים מספקים את ההתנהגויות  העונים על דרישות הבעיה. מבנים cooperative אלו נקראים mechanism (מנגנון) היישום.

בשלבים אלו של הפיתוח המפתח מתמקד במבט חיצוני עלkey abstractions וה- mechanisms

היבט זה מהווה את המסגרת הלוגית (logical framework) של המערכת.  בשלבים המאוחרים יותר של התוכן וככל שמתקרבים ליישום, נקודת המבט משתנה וההתמקדות היא לתוך ה- abstractions וה- mechanisms פנימה הכרוכה בייצוג הפיזי (physical representation) שלהם.

 

לסעיף הבא- זיהוי מחלקות ועצמים...

הקודם רמה למעלה הבא


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]