תרשים הידודיות
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | סמונים מקובלים | OO Booch | תרשים הידודיות ]


תרשים הידודיות (Interaction Diagram)

 

איור- תרשים הידודיות

נושאים:

התפקיד של Interaction Diagram הוא כאמור לעקוב אחר ביצוע תסריט בהקשר של תרשים עצמים.


סמלים עיקריים:

תיאור העצמים בצורת טבלה, כאשר בראש הטבלה העצמים, ו- messages העוברים בין העצמים (שהם מאורעות (events) או הפעלות (operations) מתוארים בתוך הטבלה.

 

סמלים מתקדמים:

א. Script (כתב):

לתסריטים מורכבים ניתן להוסיף ל- interaction diagram הסבר מילולי (script) לגבי ה- messages.   הסבר זה יכול להיכתב בשפה טבעית, ב- structured text או בשפת התכנות בה ישתמשו למימוש המערכת.

ב. Focus of Control:

ניתן להוסיף לקו המקווקו היורד מכל עצם קופסה (box) כדי לציין את משך הזמן בו ה- flow of control מתמקד בעצם זה.

 

דוגמא לתרשים הידודיות:

איור- מחלקת טיימר (לחץ כדי להגדיל)

 

כאן הסתימה סקירת סימוני OO של Booch.

תוכל לעבור מיד לסימוני OO של Sommerville.

לסימוני OO של Sommerville...

הקודם רמה למעלה


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]