תהליך הפתוח
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | למד עכשיו UML | שעור 1 | תהליך הפתוח ]      

 תהליך הפיתוח Rational Unified Process

 

הדרך אשר גובשה ע"י מפתחי גישת ה- UML הוגדרה כ-Rational Unified Process

העקרונות המרכזיים בדרך זו:

ü     חלוקת המערכת לתפקידים ופיתוח איטרטיבי

ü     תהליך הפיתוח ממוקד ארכיטקטורה

ü     תהליך הפיתוח מונחה USE CASE

ü     תהליך הפיתוח תומך בגישה מונחית אובייקטים

ü     תהליך הפיתוח תומך ברמות מורכבות שונות

ü     תהליך הפיתוח משלב בתוכו היבטים נלווים

 

איור- תהליך הפיתוח לפי מתודולוגית ה- UML

 

לסעיף הבא- מבט אל המציאות...

 הקודם רמה למעלה הבא


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]