הרחבות  - USE CASE
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | למד עכשיו UML | שעור 5 | הרחבות - USE CASE ]


הרחבות ב-  USE CASE

 

  • מודל ה- Usage עובר גם הוא הרחבות ועידון במסגרת שלב העיצוב

  • ההרחבות הנוספות (אם קיימות) מתייחסות בד"כ להיבטי הקשירות

<<Extend>>

<<Include>>

<<Generalization>>

  • היבט אחר להרחבות קשור לתיאור ה- USE CASE

  • בשלב האפיון התיאור ברמה מפורטת- Expanded, אך נטול טכנולוגיה- Essential

  • בשלב העיצוב התיאור ברמה מפורטת- Expanded, תוך התייחסות להיבטים טכנולוגיים- Real, ותיאור הממשק עם המשתמש (קרי: אלו נתונים מוקלדים או מאוחזרים ע"י המערכת והיכן מוצגים בממשק)

 

לסעיף הבא- הרחבות במודל הסטטי...

הקודם רמה למעלה הבא


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]