פעילויות ותוצרים
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | למד עכשיו UML | שעור 5 | פעילויות ותוצרים ]      

 שלב העיצוב- פעילויות ותוצרים

 

  • עיבוד ועידון הכלים והתרשימים של המודל הדינאמי והמודל הסטטי משלב הניתוח

  • הרחבה ועידון של תיאור המחלקות

  • הגדרת מחלקות נוספות המייצגות את המודל הסטטי המורחב

  • בניית הארכיטקטורה של המערכת

-        Package Diagram

-        Component Diagram

-        Deployment Diagram

 

לסעיף הבא- הרחבות ב- Use Case...

הקודם רמה למעלה הבא

 

 


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]