מטרות
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | למד עכשיו UML | שעור 5 | מטרות ]      

שלב העיצוב- מטרות

 

G. Booch: "...עיצוב מונחה אובייקטים היא מטלה המתייחסת לתהליך העידון של הגישה מונחית האובייקטים, ומייצגת את ההיבט הלוגי והפיסי של המודל הסטטי והמודל הדינאמי, כל זאת ברמת העיצוב המוגדר בשלב ה"איך"..."

" ... שלב העצוב בפיתוח מונחה אובייקטים מתבצע ברצף ועל אותו בסיס של שלב הניתוח..."

 

לסעיף הבא- פעילויות ותוצרים...

רמה למעלה הבא

 

 

 

 

 

 


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]