תרגול
 אתה נמצא ב   [ דף הבית | למד עכשיו UML | שעור 2 | תרגול ]


תרגול לשיעור 2

 

תרגיל:

בנה USE CASE לאירוע 1 - חברת התיירות UML Tours

 

פתרון:

איור- תרשים USE CASE לאירוע 1: חלק ראשון

איור- תרשים USE CASE לאירוע 1: חלק שני

 

תרגיל:

בנה תיאור מפורט  לאירוע השני המסתמכים על ה-  USE CASE שברשותך

 

פתרון:

 • הגדרה (Title):   שם ה- USE CASE:       

קניית ני"ע באמצעות האינטרנט

 

 • מטרה (Goal):    מה ניתן להשיג עם ביצוע הפעילויות:                                       

זיכוי תיק ני"ע וחיוב חשבון העו"ש של הלקוח בהתאם לפרטי הקנייה

 • שחקנים (Actors): הגורמים המשתתפים:              

לקוח

מחשב האינטרנט

 

 • קשירויות (Relationship)- קשר עם USE CASES אחרים (<< Include >>):

[בדיקת לקוח]

[הצגת רשימת ני"ע]

[סיום]          

 

 • תנאי מוקדם (Pre Condition): תנאי המתקיים לפני ביצוע פעילויות ה- USE CASE:

הלקוח גלש לאתר הבית של הבנק ומשם לדף המאפשר קניית ני"ע (עסקת

Market) באופן ממוחשב

 

 • תנאי מאוחר (Post Condition):   תנאי / מצב צפוי עם גמר ביצוע פעילויות ה- USE CASE:

הלקוח אישר את פרטי הקניה

 

 • תסריטים (Scenarios):   שמות התסריטים השונים [ ], [ ], [ ]

 

 • חריגים (Extend): תיאור מצבים חריגים:                

[פקיעת תוקף מנוי ]

 

 • יחס של הכללה (Generalization):

[הצגת ני"ע ארביטראז' ]                        

 

 • פעילויות (Actions): ביצוען יביא לידי מימוש ה- USE CASE (כולל תיאור פעולת השחקן / נים ותגובת המערכת):

(a)    [בדיקת לקוח]

אם סיסמת המשתמש שגויה                        דחה הבקשה

אם תוקף סיסמת המשתמש פג     דחה הבקשה

אחרת                                                 אשר כניסת המשתמש למערכת

(b)    אם תוקף המנוי לבצע עסקאות של קניית ני"ע באינטרנט- פג, בצע [חידוש תוקף מנוי ]

חדש מנוי הלקוח לשנה קודמת                    

חייב הלקוח בעמלת חידוש

(c)    [הצגת רשימת ני"ע]

הצג רשימת ני"ע הנסחרים בבורסה: ענף, שם, שער בסיס, שער אחרון, שינוי, מחיר מיטבי לקנייה,מחזור בע"נ                                

                                             [הצגת פרטי ני"ע ארביטראז']

                                                            אם הנייר הוא מסוג ארביטראז' יוצגו בנוסף: קוד המדינה,                                                              אותם ערכים בשווקי ארה"ב / אירופה

 

(d)    הלקוח מסמן את הניר / ות הנבחר / ים, רושם ע"B בלבד (עסקת Market!)

(e)    המערכת מחשבת את גובה האשראי (יתרת עו"ש זכות + מסגרת מאושרת לחריגה)

(f)     המערכת מחשבת את ערך הקניה (לפי מחיר Best)

(g)    אם גובה האשראי נמוך מערך הקניה הלקוח מקבל הודעה מתאימה וסיום

(h)    אם העסקה לא יכולה להתבצע (לא נמצא מוכר מתאים בשוק)

הלקוח מקבל הודעה מתאימה וסיום

                                                            אחרת (בוצעה עסקת הקניה)

                                             תתווסף רשומה במאגר ני"ע עם פרטי הקניה וגם פרטי הקונה

                                             תעודכן יתרת החבות של הלקוח בערך העסקה שבוצעה כולל עמלה

(i)     [סיום]

                                             המערכת תעדכן את מאגר "מעקב תנועות"- יומן הכניסות לאתר הבנק          

 • אפשרויות (Variations):  מייצג ביצוע פעילות מוגדרת באופנים שונים:

ניתן לחייב מלבד חשבון הלקוח גם חשבון אחר הקשור לחשבון הלקוח

 • כללים עסקיים (Business Rules):  באים "לעגן" את אופי ביצוע הפעילויות (Actions) או התסריטים:

אין קניית ני"ע ללקוח מסווג כ- לקוח בעייתי

 • שאלות פתוחות (Open Questions):  נקודות שטרם הסתיים בהם הדיון

מהן הנחות בעמלה בגין היקף מכירה גדול

 • היבטי יישום (Implementation):  אילוצים רעיונות הקשורים ליישום:

המערכת תשמור את פרטי הקנייה המבוקשת גם אם התקשורת השתבשה ולאתחל אותה מיד עם חידוש התקשורת (ובלבד שאתחול העסקה מחדש לא יארך יותר מ- 3 דקות)

 • מחבר / תאריך : 

                        ארצ'י בנקר

                                                           

 

תרגיל עצמי:

בנה תיאור מפורט  לאירוע הראשון המסתמכים על ה-  USE CASE שבנית.

 

 

כאן הסתיים התרגול לשיעור 2. תוכלו להתחיל מיד בשיעור 3.

לשיעור 3...

הקודם רמה למעלה


[דף הבית] [למד עכשיו UML] [למה להשתמש] [שטות תכון ויישום תכנה] [סמונים מקובלים] [כלי פיתוח] [מלון מונחים] [גלריית תמונות] [ספריה אור קולית] [קישורים] [ביבליוגרפיה] [על האתר] [מפת האתר]