logo

תוכן העניינים

פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת

מי מפחד מ Perl

התקנת Perl

הרצת תוכניות Perl

משתנים ב Perl : סקלרים

אופרטורים בסיסיים ב Perl

משתני Perl: השוואת סקלרים

אופרטורים של השוואה ב Perl

משתני Perl: רשומות (ובשם נוסף: מערכים)

משתני Perl: טבלאות האש

פונקציות ב Perl

זרימת תוכניות ב Perl

סיכום

פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת

התאמת מחרוזות ב Perl ביטויים רגולריים

CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl

הערות בקשר להרצת CGI

CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl: קלט

CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl: פלט

בדיקת טפסים

יומן רישום

מבט על משתנים סביבתיים

מעקף: הפניה מחדש (redirection)

סיכום

פרק 3: שמירת מצב

שמירת מצבים

עוגיות; חברותנו המושמצות

דוגמאות לעוגיות חלק ראשון: אחזור עוגיה

דוגמאות לעוגיות חלק שני: יצירת העוגיה

מחשבה אחרונה על עוגיות

שמירת מצב חד פעמית או תסריט "בניית הפיצריה"

בניית פיצריה: לקיחת ההזמנה

בניית פיצריה: חישוב המחיר

בניית פיצריה: השלמת ההזמנה

בניית פיצריה: עדכון הזמנה

הרהור אחרון

פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת

קוד כמו שסבתא נהגה להכין

המתווך שלנו: CGI.pm

זרימת מידע או בואו נתעלל קצת במסמך

בואו נתעלל קצת במסמך: בניית הפיצריה פוגשת את Smallville Gazzette

סיכום

פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת

מטרה פשוטה

פשוט, LWP:Simple

רודפים אחרי תגים

שליפת תגיות בלי מאמץ: TokeParser

ניתוח תכונות בקלות

השיטה היא לנתח: מסכם עמודי רשת

פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס

מבוא לבסיסי נתונים

בסיסי נתונים SeQuel :II

הכנת Microsoft Access

DBI ו DBD מודולי בסיס הנתונים של Perl

שאילתה פשוטה

איך לבצע שאילתה

היכן אנו עומדים

פרק 7: המודל MySQL

בואו נכין את MySQL

הרשאות של MySQL

בסיס התונים הראשון שלכם ב MySQL

בסיס הנתונים הראשון שלכם ב MySQL: צעד שני

בסיס הנתונים הראשון שלכם ב MySQL: צעד שלישי

היכן נמצאת Perl?

עבודה עם בסיסי נתונים: MySQL-סיכום

פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית

בואו נדבר על GUFI

בואו נצעד עם GUFI

מעבר על GUFI: חלק 2

מעבר על GUFI: חלק 3

מעבר על GUFI: חלק 4

מעבר על GUFI:חלק 5

פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך

זמן ידידותי למשתמש

הזמן בפרוסות

להפוך את הזמן

התעמלות עם Date::Manip

התעמלות עם לוח שנה

סיכום

פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)

תזכורת: רשימות וטבלאות האש

כל סוגי המיונים: רשימות

כל סוגי המיונים: טבלאות האש

רשימה של רשימות

רשימה של האשים

האש של רשימות

האש של האשים

סיכום

פרק 11: הפניה להפניה

יחי ההבדל הקטן

הבא נרקוד, הפניה יקרה

הפרמטרים שלך, בבקשה

בואי נפליג

פרק 12: הכרות עם mod_perl

סיפורו של ה fork

השגת הסחורה

ואו, איזה גודל!

תצורה ראשונית

נתחיל לכתוב את הקוד

יעילות

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl