logo


פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת

ה Perl שאתם צריכים לדעת: פרק 4 "HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת "

למרות שרבים טוענים כי דבר טוב צריך להקים מהיסוד, הדבר לא תמיד נכון. בפרק הקודם בסדרה נגענו בקצרה ביצירת HTML בעזרת Perl ומודול ה CGI. בדרך כלל אנו משתמשים ב Perl ליצירת HTML במקרים בהם עמודי הרשת חייבים להיווצר תוך כדי הגלישה, בגלל שהם מכילים מידע המתעדכן בהתאם למבקר הנוכחי. בפרק הזה אנו נתמקד באמת ביצירת HTML ושימוש בתבניות רשת על מנת ליצור עמודי רשת מתעדכנים בעזרת Perl ומודול ה CGI. אנו מניחים שאתם כבר מכירים את הבסיס של Perl ומודול ה CGI, ושעברתם על הפרקים הקודמים של "ה Perl שאתם צריכים לדעת".

תוכן:

קוד כמו שסבתא נהגה להכין

המתווך שלנו: CGI.pm

זרימת מידע או בואו נתעלל קצת במסמך

בואו נתעלל קצת במסמך: בניית הפיצריה פוגשת את Smallville Gazzette

סיכום

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
קוד כמו שסבתא נהגה להכין  
המתווך שלנו: CGI.pm  
זרימת מידע או בואו נתעלל קצת במסמך  
בואו נתעלל קצת במסמך: בניית הפיצריה פוגשת את Smallville Gazzette  
סיכום  
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl