logo


פרק ראשון: ה Perl שאתם צריכים לדעת

ה Perl שאתם צריכים לדעת

המילה Perl גוררת תגובה נרגשת בלב המתכנתים המכורים לה. אחרים נאנחים באימה למשמע השם. למרות תגובות אלו לא חייבים להיות מתכנתים דגולים, ואף לא צריך לדעת את כל השפה על מנת להשתמש בה בחוכמה. אתם יכולים לחשוב על Perl כעל כלי עבודה שבעזרתו תוכלו לבנות בניין בן ארבע קומות, או בית על העץ, ומובן שאינכם צריכים להיות מהנדסי בניין על מנת לבנות בית על העץ. אנו נתחיל בהקדמה כללית לגבי Perl ולאחר מכן נתבונן בשימושים שונים בה ברשת האינטרנט. הסדרה מבוססת על גרסה 5 של Perl, והיא מיועדת בעקרה למפתחים בעלי הכירות עם שפת תכנות כלשהי (בין אם זה Pascal, C ובין אם Javascript), למרות שגם אילו אשר אינם בעלי ידע קודם יוכלו לעקוב אחרי מרבית הדברים.

סיסמתו של משחק הלוח "רוורסי" (או "אוטלו") הינה: "דקה ללמוד, חיים שלמים על מנת להשיג שליטה מוחלטת". סיסמה זו מתאימה גם ל Perl. במילים אחרות: ניתן להבין בקלות את הבסיס לעומד מאחוריה, במיוחד לאלו, בעלי ידע קודם בתכנות, אולם היא מציעה כל כך הרבה אפשרויות שרק מאסטר אמיתי יוכל להכיר את כולן (ומכאן נובעת גם האימה שהשפה הזו משרה על חלק מהמתכנתים). אנו יכולים להרגיע אתכם, ולומר שאינכם צריכים להכיר את כל השפה על מנת להשתמש בה בצורה נבונה.

במאמר זה אנו מתחילים סדרה שלמה על השימוש ב Perl בפיתוח אתרי רשת. נתחיל מהכירות כללית עם Perl. המטרה הכללית של הסדרה איננה לגרום לכם לכתוב תוכניות Perl ענקיות, כיוון שלצורך זה קיימים ספרים רבים, אלא לתת לכם את הבסיס שאתם צריכים בכדי לפתח אתרים ברשת, בלא להפוך למאסטר ב Perl. הפרקים הבאים יתבוננו לעומק הפיתוח של יכולות האינטרנט של השפה. בכל דיוננו אנו מתבססים על גרסה 5 של Perl.

תוכן:

מי מפחד מ Perl

התקנת Perl

הרצת תוכניות Perl

משתנים ב Perl : סקלרים

אופרטורים בסיסיים ב Perl

משתני Perl: השוואת סקלרים

אופרטורים של השוואה ב Perl

משתני Perl: רשומות (ובשם נוסף: מערכים)

משתני Perl: טבלאות האש

פונקציות ב Perl

זרימת תוכניות ב Perl

סיכום

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
מי מפחד מ Perl  
התקנת Perl  
הרצת תוכניות Perl  
משתנים ב Perl : סקלרים  
אופרטורים בסיסיים ב Perl  
משתני Perl: השוואת סקלרים  
אופרטורים של השוואה ב Perl  
משתני Perl: רשומות (ובשם נוסף: מערכים)  
משתני Perl: טבלאות האש  
פונקציות ב Perl  
זרימת תוכניות ב Perl  
סיכום  
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl