logo


פרק ראשון: ה Perl שאתם צריכים לדעת

הטבלה הבאה מסכמת את האופרטורים המתמטיים והאופרטורי המחרוזות השכיחים ביותר בשפת Perl

אופרטורים בסיסיים בשפת Perl

דוגמא תאור שם  
20+30 תוצאה 50 מחבר זוג ערכים הוספה +
20-10 תוצאה 10 מחסרת ערך ימני מערך שמאלי חיסור -
20*30 תוצאה 600 מכפילה זוג ערכים הכפלה *
20/5 תוצאה 4 מחלקת ערך שמאלי בערך ימני חילוק /
20%3 תוצאה 2 [20 לחלק ל3 נותן 6 (6*3=18) עם שארית של 2] שארית של חלוקת ערך שמאלי בימני שארית %
2**20 תוצאה 400 [שווה ל 20*20=400] מעלה בחזקה את ערך השמאלי בערך הימני חזקה **
"hot"."dog" "hot "."dog" תוצאה "hotdog" "hot dog" מחבר יחדיו תווים של כל ערך מחבר מחרוזות .
"*"x5 "*"5."Hello"."*"x5 תוצאה ***** ****Hello***** חוזר על התווים בצד שמאל כמספר הפעמים המצוין על ידי הערך הימני מחרוזת העתק x

 

סקלרים: Perlמשתנים ב
תוכן עניינים
השוואת סקלרים :Perl משתני

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
מי מפחד מ Perl  
התקנת Perl  
הרצת תוכניות Perl  
משתנים ב Perl : סקלרים  
אופרטורים בסיסיים ב Perl  
משתני Perl: השוואת סקלרים  
אופרטורים של השוואה ב Perl  
משתני Perl: רשומות (ובשם נוסף: מערכים)  
משתני Perl: טבלאות האש  
פונקציות ב Perl  
זרימת תוכניות ב Perl  
סיכום  
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl