logo


פרק ראשון: ה Perl שאתם צריכים לדעת

הרצת תוכניות Perl

כפי שתראו תוכנית Perl היא בעצם קובץ טקסט המכיל קוד של שפת Perl. ישנם כמה דרכים שבהם תוכלו להריץ קובץ Perl , כפונקציה של הצרכים ומערכת ההפעלה בה אתם משתמשים.

בדרך כלל, תוכניות Perl, גם באינטרנט וגם בקורס יתחילו בקוד הבא:

#!/usr/local/bin/perl
#!/usr/bin/perl5

למעשה שורת הפקודה למעלה מיועדת במקורה ל UNIX, שאר מערכות ההפעלה יתעלמו ממנה. אבל הואיל ו UNIX נחשבת למערכת הפיתוח המקובלת של Perl , רבות מהתוכניות ב Perl יכללו שורה זו. השורה אומרת ל UNIX היכן למצוא את תוכנת ה Perl. הנתיב usr/bin/perl הוא נתיב מקובל להתקנת Perl במערכות UNIX. אם אתם עובדים על מערכת UNIX חשוב ששורת הקוד הראשונה תכלול את המיקום המדויק בו נמצאת תוכנת ה Perl במערכת בה אתם עובדים. נתיבים נוספים בהם Perl יכולה להימצא עשויים להיות:

#!/usr/bin/perl 

במידה ו Perl קיימת בנתיב החיפוש של המערכת, הן ב UNIX והן ב WINDOWS, ניתן להריץ תוכניות Perl ע"י הקלדת השורה הבאה בשורת הפקודה (Command Line):

perl programName

משתמשי WINDOWS יוכלו להריץ תוכניות Perl ע"י הגדרת סיומות. סיומות (extension) ב WINDOWS מוגדרות כך שכאשר הקובץ אותו אתם מעונינים להריץ מסתיים בסיומת מסוימתPerl , תופעל תוכנית מסוימת. לכן, באפשרותכם לקשר קבצי הרצה של עם סיומות מסוימותלהפעיל , לדוגמא: .plx או.pl. בהתקנת ActiveState's Perl יוגדרו סיומות אלו אוטומטית. לאחר מכן תוכלו תוכניות Perl ע"י הקלדה כפולה על התוכנית בשולחן העבודה.

חשוב לזכור כי עבור מפתחים בסביבת האינטרנט, רבות מן התוכניות יופעלו בהקשר של CGI. נלמד בעתיד יותר על CGI, אבל לעת עתה חשוב להבין ששימוש בתוכניות Perl עבור CGI מערב שילוב של הגדרות Perl, שרתים ברשת, ושיטות הרצה של קבצי Perl.

הראה לי את Perl: ברוכים הבאים

תוכנית ב Perl יכולה להיות דבר פשוט מאוד. התוכנית הבאה עושה רק דבר אחד: מדפיסה למסך את ההודעה:"Welcome to Currency Central" .

#!/usr/bin/perl
print "Welcome to Currency Central\n";

מה יכול להיות פשוט יותר? ישנם שני דברים שבכל זאת טעונים הסבר: הראשון, שימו לב לn\ . הקו הנטוי מגדיר רצף יציאה (escape sequence) , שמשמעותו הפניה לתווים מיוחדים שאי אפשר להקליד בקלות במקלדת. הצירוף הספציפי n\ מיצג תו של שורה חדשה, הגורר הדפסת שורה חדש אחרי המילה "Central". שימו לב גם לנקודה-פסיק שמיצגת סוף פקודה ב Perl. לא כל הפקודות ב Perl דורשות נקודה-פסיק בסופן, אבל זהו הרגל טוב, בגלל שהשמטה של הנקודה-פסיק כאשר היא נדרשת תגרור בוודאות כשלון של התוכנית. הוספת הערות לתוכנית, היא הרגל טוב העוזר להיזכר בתפקידה של שורה מסוימת. הערות ב Perl מתחילות בסולמית (#) וממשיכות עד סוף אותה השורה.

 

#!/usr/bin/perl
#Output welcome message
print "Welcome to Currency Central\n";

פשוט למדי, אבל זו ממש לא דוגמא מרשימה לכח הטמון ב Perl. שפות תכנות שואבות את מרבית עוצמתן משימוש במשתנים. בצורה זו או אחרת, כמעט כל מתכנת נפגש במשתנים. המשתנים הם בסה"כ קופסאות או תויות Perl הכוללות ערך מסוים. הלימוד הרציני של Perl יתחיל בהתבוננות במשתנים ב Perl.

Perl התקנת
תוכן עניינים
סקלרים :Perl משתנים ב

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
מי מפחד מ Perl  
התקנת Perl  
הרצת תוכניות Perl  
משתנים ב Perl : סקלרים  
אופרטורים בסיסיים ב Perl  
משתני Perl: השוואת סקלרים  
אופרטורים של השוואה ב Perl  
משתני Perl: רשומות (ובשם נוסף: מערכים)  
משתני Perl: טבלאות האש  
פונקציות ב Perl  
זרימת תוכניות ב Perl  
סיכום  
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl