logo

אודות

 

הפרוייקט בוצע, כחלק מהסדנא לפרוייקטים במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב, אוניברסיטת בר אילן, על ידי שמואל טאובר ויעקב פרצ'נוק, ובהנחייתם האדיבה של מר אודי הלר, וד"ר אריאל פרנק.

האתר מבוסס בעקרו על אתר האינטרנט "The perl you need to know" של WDVL, שניכתב על ידי Aaron Weiss.

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl