logo


פרק 3: שמירת מצב

ה Perl שאתם צריכים לדעת: פרק 3 שמירת מצב

למרות שמו המקצועי, שמירת מצבים (maintaining state) הוא תהליך יום יומי, החל מהכנת סנדויץ ועד קריאת ספר. למעשה, אנלוגיה פשוטה לשמירת מצבים היא הסימניה. הכרטיס הקטן הזה שאנו מכניסים לפני השינה לתוך הספר היא "שומרת המצב" של הספר. באופן דומה, להכנת סנדוויץ אנו צריכים לאחזר סדרה של מרכיבים, וכל הזמן לזכור אילו מרכיבים כבר הוכנסו. גם זה, הוא סוג של שמירת מצב—זכירת השלב הנוכחי תוך כדי ביצוע של מספר צעדים… אם נשאיר לשניה את הסנדויץ בצד, המאמר יתמקד בטכניקות לשמירת מצב בין עמודי רשת, זה מאפשר לעמוד הרשת "לזכור" נתונים במהלך ביצוע של מספר צעדים. טכניקות כאלו משמשות באתרי קניות כדי לשמר את ההעדפות המשתמש, או שיטות הקניה שלו. בתור הפרק השלישי בסדרה, מאמר זה יניח שיש לכם ידע בסיסי ב Perl , ובשימוש במודול ה CGI, כמו שראינו בחלק הראשון והשני של הסדרה.

תוכן:

שמירת מצבים

עוגיות; חברותנו המושמצות

דוגמאות לעוגיות חלק ראשון: אחזור עוגיה

דוגמאות לעוגיות חלק שני: יצירת העוגיה

מחשבה אחרונה על עוגיות

שמירת מצב חד פעמית או תסריט "בניית הפיצריה"

בניית פיצריה: לקיחת ההזמנה

בניית פיצריה: חישוב המחיר

בניית פיצריה: השלמת ההזמנה

בניית פיצריה: עדכון הזמנה

הרהור אחרון

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
שמירת מצבים  
עוגיות; חברותנו המושמצות  
דוגמאות לעוגיות חלק ראשון: אחזור עוגיה  
דוגמאות לעוגיות חלק שני: יצירת העוגיה  
מחשבה אחרונה על עוגיות  
שמירת מצב חד פעמית או תסריט "בניית הפיצריה"  
בניית פיצריה: לקיחת ההזמנה  
בניית פיצריה: חישוב המחיר  
בניית פיצריה: השלמת ההזמנה  
בניית פיצריה: עדכון הזמנה  
הרהור אחרון  
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl