logo


פרק 3: שמירת מצב

מחשבה אחרונה על עוגיות

העוגיות מספקות אמצעי נוח מאוד לשימור מצב בין גלישות שונות. ועבור זיכרון ארוך טווח, העוגיה היא כלי שימושי להפליא. לאחרונה, מפתחים רבים התחילו להסתמך על עוגיות כ"זיכרון קצר טווח", שהוא שימור מצב בגלישה בודדת. אנו בכל אופן, לא ממליצים לעשות זאת.

דפדפנים אחדים אינם תומכים בעוגיות, בעוד שדפדפנים אחרים עשויים להיות חסומים לשימוש בעוגיות ע"י המשתמש. בנוסף, בקהילת הרשת התפתח יחס שלילי כלפי עוגיות, וגם אם יחס זה אינו מוצדק, אין סיבה להתעמת עם המשתמשים במקרים בהם יש אלטרנטיבות אחרות.

לבסוף, "הסכמה מתוך ידיעה" (informed consent) היא כנראה הגשר הבטוח ביותר בין המשתמשים לבין הטכנולוגיה שתומכת בהם. אתר המשתמש בעוגיות, לשימור מצב בין גלישות חוזרות, יעשה בחכמה אם יחשוף מידע זה למשתמש, כולל את פרטי המידע שהאתר שומר. כמו כן, אופציה של ויתור על העוגיות עשויה להיות מוערכת ע"י המבקר.

דוגמאות לעוגיות חלק שני: יצירת העוגיה
תוכן עניינים
שמירת מצב חד פעמית או תסריט בניית הפיצריה

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
שמירת מצבים  
עוגיות; חברותנו המושמצות  
דוגמאות לעוגיות חלק ראשון: אחזור עוגיה  
דוגמאות לעוגיות חלק שני: יצירת העוגיה  
מחשבה אחרונה על עוגיות  
שמירת מצב חד פעמית או תסריט "בניית הפיצריה"  
בניית פיצריה: לקיחת ההזמנה  
בניית פיצריה: חישוב המחיר  
בניית פיצריה: השלמת ההזמנה  
בניית פיצריה: עדכון הזמנה  
הרהור אחרון  
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl