logo


פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית

להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית

בשני הפרקים האחרונים דברנו על בסיסי נתונים, באופן תאורטי. עתה הגיעה הזמן להתעסק בדבר האמיתי. אחרי הכל, האם תורת היחסות של אינשטיין היתה הופכת לכזו פופולרית, אם לא היה שום דבר מוחשי לראות, השיער שלו לדוגמה? בפרק הזה נהפוך למעשיים: נשתמש ב Perl לבנית חזית לצפיה(Visual front end) בבסיסי הנתונים שהתעסקנו איתם בשני הפרקים האחרונים. זה פשוט, זה אטרקטיבי, וזהו GUFE- החזית הכללית השימושית (Generic but Usable Front End). מדוע "כללית"? בגלל שבאופן בסיסי תוכלו ליישם חזית זו לכל בסיס נתונים תואם SQL עם מעט מאוד התאמות. אתם אמורים להכיר את השימוש ב DBI לביצוע שאילתות על בסיסי נתונים אקטיבים מ Perl, כמו שראינו בשני הפרקים הקודמים וכן שימוש ב CGI ותבניות רשת.

תוכן הענינים:

בואו נדבר על GUFI

בואו נצעד עם GUFI

מעבר על GUFI: חלק 2

מעבר על GUFI: חלק 3

מעבר על GUFI: חלק 4

מעבר על GUFI:חלק 5


תוכן עניינים
GUFE -בואו נדבר על

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
בואו נדבר על GUFI  
בואו נצעד עם GUFI  
מעבר על GUFI: חלק 2  
מעבר על GUFI: חלק 3  
מעבר על GUFI: חלק 4  
מעבר על GUFI:חלק 5  
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl