logo


פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)

ה Perl שאתם צריכים לדעת, פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)

מבני הנתונים, רשימה והאש, של Perl, הם אמצעי ארגון, מבנה וניהול מידע יעילים ביותר אך אם תבלו אפילו מעט בעבודה איתם תפוצצו לעצמכם את המוח - במובן חוקי לחלוטין. בעזרת רשימות והאשים, אתם יכולים לבצע להטוטים עם כמעט כל סוג מידע, פשוט או מסובך, החל מרשימת קניות וכלה בקטלוג מהודר. אולם יותר מכאב ראש אחד נגרם בנסיון להבין את סבך התחביר המורכב של רשימות והאשים מרוכבים. במאמר הזה אנו נצלח את דרכנו בסבך המידע על מנת לדעת מה שצריך לדעת בנושא ניהול ומיון של רשימות, האשים, רשימות בתוך רשימות, האשים בתוך רשימות, רשימות בתוך האשים, והאשים בתוך האשים. כאב הראש שאתם מתחילים לקבל הוא רק ההתחלה...

תוכן הענינים:

תזכורת: רשימות וטבלאות האש

כל סוגי המיונים: רשימות

כל סוגי המיונים: טבלאות האש

רשימה של רשימות

רשימה של האשים

האש של רשימות

האש של האשים

סיכום


תוכן עניינים
תזכורת: רשימות וטבלאות האש

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
תזכורת: רשימות וטבלאות האש  
כל סוגי המיונים: רשימות  
כל סוגי המיונים: טבלאות האש  
רשימה של רשימות  
רשימה של האשים  
האש של רשימות  
האש של האשים  
סיכום  
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl