logo


פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)

סיכום

מה קשה יותר המושג המופשט של מבנה בתוך מבנה, או התחביר הדרוש בכדי לייצגו? שניהם יכולים להיות מעמסה לא קטנה. החדשות הטובות הן שכמו ברכיבה על אופניים, ברגע שקלטתם והפנמתם את הרעיון המופשט לא תשכחו אותו. במקרה של הקוד, לעומת זאת, אם לא תכתבו קוד הכולל בתוכו עבודה עם האשים ורשימות בתדירות מסוימת, תהיה לכם בעיה רצינית לזכור את הסינטקס המדויק, במיוחד בכל מה שנוגע לסוגי הסוגרים בתוך סוגרים, ובמיקום הקידומות של (scalar), @(list)$ ו (hash)%.

כולי תקווה שתזכרו להשתמש בדוגמאות המופיעות במהלך פרק זה בהמשך הדרך, כאשר תתקעו בעת כתיבת תוכנית מסובכת בשאלה "איך, לעזאזל, להכניס מפתח להאש בתוך רשימה?", במקום לקפוץ מהחלון.

מקורות:

Perl Data Structures Cookbook

Manipulating Lists of Lists in Perl

 

האש של האשים
תוכן עניינים

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
תזכורת: רשימות וטבלאות האש  
כל סוגי המיונים: רשימות  
כל סוגי המיונים: טבלאות האש  
רשימה של רשימות  
רשימה של האשים  
האש של רשימות  
האש של האשים  
סיכום  
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl