logo


פרק 3: שמירת מצב

הרהור אחרון

ברור שדפים אלו לא תוכננו במיטב האסטטיקה.. וברור שבניית עמוד המכיל הרבה HTML גרפי בעזרת סקריפט CGI יכולה להיות משימה קשה.

בפרק הבא, נראה שימוש ב Perl ו CGI לבנית אתרי רשת המבוססים על “templates” שבהם חלקים מתוך העמוד נבנים מראש ויכולים להופיע בקלות ובמהירות לבניית עמודים מתעדכנים בחלקם כפי שראינו בפרק זה.Templates מציעות התקדמות רבה ב"אריזת" HTML מסובך ושינוי רק החלקים שצריך בעזרת סקריפט Perl.

דוגמא חייה:

בניית הפיצרייה

מקורות נוספים:

"Exploring CGI with Perl" Lincoln Stein מאת( CGI.pm מחבר מודול ה)
"Saving State with CGI.pm" ובמיוחד הקטע

Andy's HTTP Cookie Notes

Netscape's Introduction to Cookies

אתר הבית של CGI.pm מתאר יצירת תאריך תפוגה וכן מידע נוסף על הגדרת עוגיות

בניית פיצריה: עדכון הזמנה
תוכן עניינים

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
שמירת מצבים  
עוגיות; חברותנו המושמצות  
דוגמאות לעוגיות חלק ראשון: אחזור עוגיה  
דוגמאות לעוגיות חלק שני: יצירת העוגיה  
מחשבה אחרונה על עוגיות  
שמירת מצב חד פעמית או תסריט "בניית הפיצריה"  
בניית פיצריה: לקיחת ההזמנה  
בניית פיצריה: חישוב המחיר  
בניית פיצריה: השלמת ההזמנה  
בניית פיצריה: עדכון הזמנה  
הרהור אחרון  
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl