logo


פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת

סיכום

יצירת תוכן משתנה ב HTML בעזרת Perl ומודול הCGI היא די קלה. האתגרים מתעוררים כאשר יש צורך שהתוכן המשתנה יהיה חלק מעמוד רשת גדול ומסובך יותר, לעומת מצב שבו הוא עומד בפני עצמו. יצירת עמודי רשת מהתחלה ועד הסוף ב Perl, ע"י הדפסת HTML לדפדפן היא פשוטה אינטלקטואלית אבל מיגעת ואינה ברת ביצוע עבור עמודים מסובכים. מודל ה CGI.pm של Perl מספק שיטות שמקילות על יצירת אזורי קוד ב HTML, בעיקר טפסים. אבל בנית עמודי רשת גדולים אפילו עם שיטות אלו היא עדיין תהליך מסורבל. בצורה אופיינית, המידע המתעדכן שאתם מעוניינים לייצר הוא חלק קטן מהעמוד, בעוד שאר העיצוב הוא תבנית סטטית.

הפיתרון האידאלי, לכן, הוא ליצור תבנית לעמוד ללא Perl, עם כלי עריכת HTML לפי בחירתכם. ושימוש בעוגנים כמו טקסט או הערת HTML בתוך העמוד שישמשו לסימון אזורים שבהם קיים מידע שאמור להתעדכן במהלך העבודה.

תוכלו אז לכתוב סקריפט Perl שיקרא את קובץ ה HTML, יצור את המידע המתעדכן וישתמש בביטויים רגולריים לביצוע ההחלפות ליצירת עמוד "חדש", שילוב של תבנית ה HTML עם מידע מתעדכן.

דוגמא:

Smallville Gazzette

"Smallville Gazette" פוגשת את "Build-a-Pizza" :בואו נתעלל קצת במסמך
תוכן עניינים

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
קוד כמו שסבתא נהגה להכין  
המתווך שלנו: CGI.pm  
זרימת מידע או בואו נתעלל קצת במסמך  
בואו נתעלל קצת במסמך: בניית הפיצריה פוגשת את Smallville Gazzette  
סיכום  
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl