logo


פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך

סיכום

במבט ראשון, ניהול תאריכים וזמנים נראה פשוט ביותר. אם בני אדם היו חיים כמו מחשבים היינו יכולים לחשב את ימי השנה אחד אחרי השני, מה שהיה גורם למשפטים כמו "יום ההולדת שלי הוא ב 245" או "פגוש אותי בשעה ה 22 ביום ה 145". אולם בגלל כמה אלילים יוונים ואחד שקוראים לו גרגור לוח השנה שלנו נראה כמו בלגן אחד גדול, אשר גורם לכמה מתכנתים כאב ראש גדול, ומאיים להפיל את הציביליזציה שלנו בתאריכים מסוימים.

מצד שני, ל Perl יש דרכים לטיפול ברוב חישובי התאריכים, ומגוון מודולים מציעים מגוון דרכים לטיפול בשיטות התיארוך האנושיות. ובל נשכך את הדחיפה הגדולה לכלכלה הנגרמת בזכות אלפי הקיוסקים המוכרים חולצות עם הסטיקר "365 דרכים לדעת שאתה פועל פשוט".

מקורות נוספים:

התעמלות עם לוח שנה
תוכן עניינים

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
זמן ידידותי למשתמש  
הזמן בפרוסות  
להפוך את הזמן  
התעמלות עם Date::Manip  
התעמלות עם לוח שנה  
סיכום  
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl