logo


פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך

להפוך את הזמן

רק סופרמן יכול לגרום לזמן לזוז אחורה, וכיוון ש Perl היא לא סופרמן, היא לא יכולה לשנות את כיוון המחוגים. מה שהיא כן יכולה לעשות הוא להבין זמן הכתוב הפוך, משמע להפוך מסימון שעות, דקות, שניות וכו' לסימון זמן שניות תקופתי.

חבילת ה Perl הסטנדרטית כוללת את המודול Time::Local. בעזרת מודול זה אתם יכולים לחשב את זמן השניות התקופתי ע"י מתן השניה, הדקה ,השעה, היום, החודש, והשנה של תאריך מסויים.

use Time::Local;
$someday=timelocal(0,30,10,15,2,99);
print scalar localtime($someday);

נותן

Mon Mar 15 10:30:00 1999

זה נחמד, אבל זה לא פותר את בעייתנו המקורית: כתיבת זמן השניות התקופתי אינה נוחה, אולם כך גם כתיבת התאריך המופרד לשניות, דקות, שעות, ימים וכו'. מה שאנו רוצים בעצם הוא לעבור מתאריך ידידותי למשתמש כמו "25 לאפריל, 1985" לזמן שניות תקופתי.Perl אינה מסוגלת להתמודד עם התאמת הערכים הזו לבדה, אולם כאן בה לעזרתנו מודול ה Perl.

הזמן בפרוסות
תוכן עניינים
Date::Manip התעמלות עם

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
זמן ידידותי למשתמש  
הזמן בפרוסות  
להפוך את הזמן  
התעמלות עם Date::Manip  
התעמלות עם לוח שנה  
סיכום  
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl