logo


פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת

CGI ותיכנות מונחה עצמים ב Perl

כידוע, המגמה הפופולרית ביותר בעולם התיכנות של ימנו היא תיכנות מונחה עצמים (object oriented programming).

Perl קפצה גם היא על הקרון של "OOP", ומאפשרת החל מגרסה 5 שלה תיכנות מונחה עצמים. המצב שבו חלק מהמתכנתים מתים על הטכנולוגיה, לעומת אחרים שמקללים אותה, הביא את Perl לאפשר את השימוש בטכניקת התיכנות מונחה עצמים, אבל לאפשר לתכנת גם בלעדיה, למרות ששימוש נכון בה יכול להקל את החיים בהרבה.

כיוון שאתם, כמתכנתי רשת תרצו להשתמש בPerl רק ככלי, תשתמשו, לרוב, בתכנות מונחה עצמים רק כמשתמשים באובייקטים, ולא כיוצריהם. וזה די טוב כיוון ששימוש באובייקטים אינו קשה יותר מכל דבר אחר שראינו במהלך הפרק הראשון של מאמר זה.

תחילה נסביר מהו האובייקט? ובכן אובייקט, בהגדרתו הרחבה ביותר, הוא "משהו שעושה דברים". הגדרה זו אינה טיפשית כמו שהיא נשמעת. כדוגמא תחשבו על התנור במטבח. זהו אובייקט. לתנור ישנם מספר מאפיינים, ומספר פעולות שהוא מסוגל לבצע. המאפיינים שלו, שנכנה אותם תכונות (Properties), כוללות את גודלו, צבעו, כמה מבערים יש בתוכו, טווח הטמפ' שאליהם הוא יכול להגיע, וכו'. כמו כן התנור יכול לבצע מספר פעולות: הוא יכולים לחמם את אחד המבערים או כמה מהם לטמפרטורה מסוימת, הוא יכול לחמם את תנור הבישול המצוי בתוכו, לשומרו בטמפרטורה מסוימת וכו'.

למרות מרוכבות התכונות, ניתן להפעיל את התנור בעזרת ממשק (interface) פשוט ביותר. הממשק מתרגם את בקשותיך לפעולות שהתנור יכול לבצע בעצמו. משמע, אנו רק נזיז את המחוג ל 180 מעלות, והתנור כבר ידע מה לעשות הלאה. כך מתנהגים גם האובייקטים ב Perl. האובייקטים ב Perl בדרך כלל מחזירים תוצאה מהפעולה שעשו (ובלשון הדוגמא שלנו אנו יכולים להגיד שהפלט המתקבל מתנור הוא חום).

האובייקט הנצרך ביותר על ידי מפתחי הרשת ב Perl הוא, בלא ספק, אובייקט ה CGI, וכך אנו יכולים לשלב את לימוד התכנות מונחה עצמים עם מבוא ל CGI, על ידי מבט באובייקט ה CGI ב Perl.

האובייקטים ב Perl מוכלים בתוך מודולים (modules). מודולים מהווים חלקים מ Perl המכילים כלי או מספר כלים קטנים בהם תוכלו להשתמש. להמחשת המודולים חישבו עליהם כארגזי כלים, בתוך Perl. גרסאות ה Perl הסטנדרטיות כוללות בתוכן את רוב המודולים הפופולריים, אולם אתם חייבים לציין בתחילת כל תוכנית באיזה מודול אתם מעונינים להשתמש.

בתחילת קוד זו, פקודת ה use מציינת לאיזה מודול אנו רוצים לגשת מתוך התוכנית. אנו יודעים שמודול ה CGI מכיל את אובייקט ה CGI (רשימת המקורות בסוף פרק זה מכילה קישורים למידע על מודולים אחרים).

ביטויים רגולריים :Perl התאמת מחרוזות ב
תוכן עניינים
CGI הערות בקשר להרצת

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
התאמת מחרוזות ב Perl ביטויים רגולריים  
CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl  
הערות בקשר להרצת CGI  
CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl: קלט  
CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl: פלט  
בדיקת טפסים  
יומן רישום  
מבט על משתנים סביבתיים  
מעקף: הפניה מחדש (redirection)  
סיכום  
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl