logo


פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת

הערות בקשר להרצת CGI

לפני שתוכלו לבחון בעצמכם את הדוגמאות המובאות בהמשך, תצטרכו סביבת עבודה התומכת בהרצת CGI scripts. אם אתם כבר מפתחים בסביבת האינטרנט, קרוב לוודאי שיש לכם גישה לשרת אחד או יותר שעליהם אתם מפתחים דפי רשת. תצטרכו לברר כיצד להריץ CGI scripts על שרתים אלו. לעיתים ישנה ספריה מסוימת, בתוך המקום המוקצה לכם, כמו לדוגמא cgi-bin, שבתוכה תהיו חייבים למקם את התוכניות בשפת Perl. הנוהל המדויק עשוי להשתנות מספק אינטרנט(ISP) לספק אינטרנט אחר, בתלות בסוג השרת בהם הספק משתמש, ואפיונו.

לעיתים, כלל לא תורשו להריץ CGI scripts על ספק הרשת, זו החלטת מדיניות של ספק הגישה המריץ את השרת. במקרה כזה ברור שתצטרכו למצוא שרת חלופי כדי להתאמן עליו.

אם אין באפשרותכם למצוא שרת רשת פעיל שעליו תוכלו להריץ את ה CGI scripts, אתם יכולים להתאמן בפיתוח תוכניות כאלה בשפת Perl, על גבי המחשב האישי שלך. הטריק הוא למצוא ולהתקין שרת רשת על המחשב שלכם, החייב, כמובן, לתמוך ב CGI scripts.

הספרייה המקיפה ServerWatch מכילה רשימה של שרתי רשת זמינים, עבור סוגים שונים של מערכות הפעלה. אחרי שתורידו, תתקינו, תאפיינו, ותריצו את שרת הרשת על המחשב שלכם, תוכלו להשתמש בדפדפן כדי ל"התחבר לעצמכם". בדרך זו תוכלו להריץ CGI scripts על גבי השרת שלכם, על גבי המחשב שלכם- ממש רשת של אדם אחד!!!.

Perl ותכנות מונחה עצמים ב CGI
תוכן עניינים
קלט :Perl ותכנות מונחה עצמים ב CGI

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
התאמת מחרוזות ב Perl ביטויים רגולריים  
CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl  
הערות בקשר להרצת CGI  
CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl: קלט  
CGI ותכנות מונחה עצמים ב Perl: פלט  
בדיקת טפסים  
יומן רישום  
מבט על משתנים סביבתיים  
מעקף: הפניה מחדש (redirection)  
סיכום  
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl