logo


פרק 12: הכרות עם mod_perl

השגת הסחורה

מרבית האתרים אשר מורצים ע"י Apache, מבוססים על מערכות הפעלה דמויות UNIX, כגון LINUX או FreeBSD, למרות ש Apache זמינה גם למשתמשי חלונות. על מנת לנצל את mod_perl תצטרכו להריץ Apache, הגרסה החדישה ביותר עדיפה (1.3.12 בזמן כתיבת מאמר זה) על שרת רשת , למרות שקיימים פלאג-אינים הדומים ל mod_perl גם בשרתים אחרים (nsapi_perl לשרתי Netscape, או PerlEX המסחרית של ActiveStateלשרתי O'Reilly, מיקרוסופט, ונטסקייפ).

ב Apache שרץ תחת מערכת דמוית UNIX, אתם יכולים להוריד את קוד המקור ל mod_perl - גרסה נוכחית 1.22. לחלופין, אם אתם מכירים את המודול CPAN.pm, הפקודהinstall Bundle::Apache תתקין את mod_perl ומספר מודולים קשורים נוספים. אתם יכולים להתקין את mod_perl ידנית, מהכתובת המצוינת למעלה, ולאחר מכן להקישperldoc Bundle::Apache על מנת לבחון את רשימת המודולים שאתם יכולים להתקין אם תרצו.

ניתן להשיג Apache גם לחלונות, אולם מרבית משתמשי ה Perl תחת חלונות משתמשים בפורט הפופולרי של ActiveState, ActivePerl. הבעיה עם זה היא ש mod_perl (עדיין) לא עובד תחת חלונות עם ActivePerl. עולם עדיין ישנה תקווה - ואתם יכולים להוריד בחינם סט שלם של קבצים בינאריים הכוללים Apache, mod_perl, ופורט אלטרנטיבי למשתמשי חלונות 95\98\NT.

בעוד משתמשי החלונות מורידים את הקבצים הבינאריים, משתמשי ה UNIX הספיקו להוריד את קוד המקור. ההידור של כל דבר תחת UNIX עשוי להיות מסובך, אולם לרוב תוכלו לסמוך על הוראות ההידור המצורפות ל Apache ול mod_perl. תהליך ההידור מתחיל מבניית mod_perl, אשר בתורו בונה את הקבצים הבינאריים של ה Apache, התוצאה הסופית תהיה קובץ httpd בינארי חדש של שרת האפאצ'י . סיכום ההתקנה המובא למטה הוא העתקה מתוך מדריך ה mod_perl של סאם בקמאן ניתן לדלג על חמשת השורות הראשונות אם כבר הורדתם ופתחתם את המקור ל Apache ול mod_perl (זה מה ששורות אלו מבצעות).

  % cd /usr/src
% lwp-download  http://www.apache.org/dist/apache_x.x.x.tar.gz
% lwp-download http://perl.apache.org/dist/mod_perl-x.xx.tar.gz
% tar xzvf apache_x.x.x.tar.gz
% tar xzvf mod_perl-x.xx.tar.gz
% cd mod_perl-x.xx
% perl Makefile.PL APACHE_SRC=../apache_x.x.x/src \
DO_HTTPD=1 USE_APACI=1 EVERYTHING=1
% make && make test && make install
% cd ../apache_x.x.x
% make install

כמו שתארנו, פשוט תפתחו את המקור ל Apache ול mod_perl לספריות המתאימות, לאחר מכן תשנו את ספרית המקור של mod_perl ותפעילו את "perl Makefile.PL". זה אומר למהדר היכן למצא את המקור ל Apache ואילו אופציות להכליל. הקוד למעלה מביא בחשבון את "כל" מה שמשתמש ממוצע, ובוודאי משתמש מתחיל ירצה בו. לבסוף, המקור נבנה, בעוד מחשבכם מרעיש ופולט עשן במשך מספר דקות, ומותקן, בדרך-כלל בספריית /usr/local/apache.

בהנחה שיעד ההתקנה היה /usr/local/apache שרת ה httpd החדש ימצא ב /usr/local/apache/bin.

fork סיפורו של ה
תוכן עניינים
ואו, איזה גודל

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl
סיפורו של ה fork  
השגת הסחורה  
ואו, איזה גודל!  
תצורה ראשונית  
נתחיל לכתוב את הקוד  
יעילות