logo


פרק 11: הפניה להפניה

בואו נפליג

הדוגמא הסופית שלנו מדגימה יפה את מושגי ההפניה וביטול ההפניה שאתם צריכים לדעת ב Perl, ואת הטראומה הנוראית שהם יכולים לגרום, באם אינכם יושבים בחדר ממוזג היטב. למעשה הפניות יכולות להיות הרבה יותר מסובכות ממה שהן היו בפרק הנוכחי. למעשה אתם יכולים לקרא על נושא זה בהרחבה ב Perl References manual page, על אף הטראומה הגדולה העלולה להיגרם לכם מזאת. זכרו זאת, יחד עם הערך של לדעת רק את מה שאתם באמת צריכים.

מקורות נוספים:

 

 

הפרמטרים שלך, בבקשה
תוכן עניינים

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
יחי ההבדל הקטן  
הבא נרקוד, הפניה יקרה  
הפרמטרים שלך, בבקשה  
בואי נפליג  
פרק 12: הכרות עם mod_perl