logo


פרק 7: המודל MySQL

עבודה עם בסיסי נתונים: MySQL - סיכום

Perl, ככלי לשליחת פקודות SQL לבסיס נתונים וקבלת התוצאות, סומך על ממשק תיכנות שאינו תלוי בבסיס הנתונים באדיבותו של המודול DBI. המשמעות היא שתוכלו לסמוך למעשה על אותם הסקריפטים כדי לבצע שאילתות על בסיס הנתונים הנמצא באקסס או על בסיס הנתונים MySQL. מה שמבדיל בין בסיסי הנתונים הוא ההתקנה של ישומי בסיס הנתונים ובסיסי הנתונים עצמם. רוב המאמר הזה התמקד בהתקנת MySQL והבנת השוני במורכבות הניהול שלו. ברגע שהכל היה מותקן ומוכן, שליחת שאילתות דרכו היא בדיוק כמו לשלוח שאילתות לבסיס הנתונים אקסס שראינו בפרק שעבר.

מקורות נוספים:

 

 

Perl היכן נמצאת
תוכן עניינים

אודות
תוכן עניינים
פרק 1: ה Perl שאתם צריכים לדעת
פרק 2: קישור Perl לעמודי הרשת
פרק 3: שמירת מצב
פרק 4: HTML בחטף ותבניות (Templates) רשת
פרק 5: עיבוד וניתוח של עמודי רשת
פרק 6: להשתעשע עם בסיסי נתונים מקוונים:אקסס
פרק 7: המודל MySQL
המודל MySQL  
בואו נכין את MySQL  
הרשאות של MySQL  
בסיס התונים הראשון שלכם ב MySQL  
בסיס הנתונים הראשון שלכם ב MySQL: צעד שני  
בסיס הנתונים הראשון שלכם ב MySQL: צעד שלישי  
היכן נמצאת Perl?  
עבודה עם בסיסי נתונים: MySQL-סיכום  
פרק 8: להשתעשע בבסיסי נתונים - GUFE - החזית הכללית והשימושית
פרק 9: המילניום - ניהול זמן ותאריך
פרק 10: ניהול רשימות והאשים (Hashs)
פרק 11: הפניה להפניה
פרק 12: הכרות עם mod_perl