עמוד 1 מ-1

מפת האתר

המידע כרכוש >> הסגת גבול

הסגת גבול

עבירה נוספת הקיימת בחוק היא הסגת גבול, שבדומה למקבילה שלה, הפריצה, מחייבת הוכחה של חדירה מכוונת לרכושו של אחר ללא רשות מפורשת או משתמעת, של בעל הרכוש או המשתמש המוסמך ברכוש, לעשות זאת. פריצה מחייבת גם הוכחה של אלמנטים נוספים -- שהחדירה נעשתה לתוך מבנה או מגוריו של אחר, לעתים בשעת החשיכה, מתוך כוונה לבצע שם פשע. לשתי העבירות הללו משותף הרעיון של חדירה פיסית לתוך רכושו של אחר. כך שנאשם, החודר למשרדו של הקורבן וגונב או מצלם תיקי מסמכים, ביצע לכל הפחות הסגת גבול, ואולי גם פריצה.

 

בסייברספייס המושגים הללו פשוט אינם קיימים. אין חדירה פיסית לתוך רכושו של אחר. להסגת גבול אין עבירה מקבילה בסביבה האלקטרונית. יתרה מזאת, טכנית, ניתן להשיג מידע ממוחשב ללא חדירה פיסית. כמו בסרט Sneakers, את המידע ניתן לאסוף בדרך של "גלישת כתף" (shoulder surfing) על צג המחשב -- כלומר, התבוננות בצג וקליטת המידע המוצג. מסכי מחשב פולטים קרינה אלקטרומגנטית שעשויה לגלות את תוכנם של קבצי המחשב המשודרים, ואת הקרינה ניתן לקלוט. אינפרה-אדום או צורות אחרות של שידור מרחוק, שמשמשות כיום עבור מקלדות אלחוטיות וחיבור בין מחשבים נישאים, ניתנות לגילוי ללא כל חדירה פיסית. משום כך, השימוש בחוקים הקיימים בנושא הסגת גבול כדי להעמיד לדין בגין עבירות מחשב, איננו מספק, במקרה הטוב.