עמוד 1 מ-1

מפת האתר

פתח דבר >> העולם לפני חוקי פשעי מחשב

העולם לפני חוקי פשעי מחשב

הרבה לפני שהיו מחשבים ופשעי מחשבים, היו עבירות פליליות. הן כללו עבירות של "רוע כשלעצמו" כגון רצח, גזל ופריצה, ועבירות של "רוע אסור" הקשורות לרכוש אינטלקטואלי. טכנולוגיית המחשב נוצלה תחילה כדי לסייע בביצוע עבירות פליליות שגרתיות כגון מעילה וגנבה. המחשבים הראשונים היו מערכות מרכזיות ייעודיות (dedicated mainframe) והמשתמשים היו בדרך כלל מחוברים ישירות למחשב. לכן, פשעי המחשב הראשונים אופיינו בכך שמשתמשים מורשים ניצלו תוכניות מחשב כדי לגנוב כסף מהבנק או מעובד אחר. פשעים אופייניים אחרים כללו התקפות על מערכות ורשתות הטלפון (התקפות של phrack -  צירוף של phone-phreak ו - computer hacks) או הטיית כספים בדרך של העברה אלקטרונית. משום שהמשתמשים הראשונים פעלו בסביבות ריכוזיות ולא היה ממש מחוברים בינם לבין עצמם, ההזדמנות לבצע פשעי מחשב הוגבלה לניצול לרעה בידי משתמשים מוסמכים. גם אופי העבירות בשנים ההן היה מוגבל בשל הכישורים של המשתמשים ואופיין של המערכות הבלתי-מופצות (nondistributed). לפני הופעת חוקים המתמחים בפשעי המחשב, התובעים והשופטים נאלצו להתמודד עם נוכלי מחשב על-ידי היצמדות למושגים הפליליים המקובלים כגון גנבה, פגיעה ברכוש, הסגרת גבול ומעשי התנכלות פליליים. בשנים ההן המחשבים היו בדרך כלל גדולים, ייעודיים ועצמאיים, והגבלת הגישה אליהם נעשתה באמצעות הגבלה הגישה הפיסית למסופים המחוברים למחשב המרכזי. כתוצאה מכך כמעט כל פשעי המחשב בוצעו בידי עובדים ומתחזים לעובדים. העבריינים העיקריים היו משתמשי מחשב בעלי הרשאת גישה למחשב, מפתחי תוכנות, ספקים ומשתמשים מוסכמים אחרים, והעבירות כללו בעיקר גנבה של נתונים, מידע או "רכוש" אחר שהיה במחשב. צורות אחרות של ניצול המחשבים לרעה כללו השמדה שרירותית של תוכנה, חומרה או נתונים במחשב, לרוב כתוצאה מפיטוריו של עובד או מוויכוחים לגבי תוכנות מורשות.