מסדי נתונים / מסד הנתונים הראשון שלך / מפענחים עוד חלקים מהקוד

מפענחים עוד חלקים מהקוד


הדף הבא שלנו info2.asp לא מחדש כלום מבחינה ויזואלית, פשוט החלטתי להפריד את קבלת המידע לשני דפים שונים. בדף הבא, לעומת זאת, עניינים מתחילים להיות מעניינים קצת יותר.

פתחו את הדף הבא (infofinal.asp) בעורך הטקסט שלכם. (לא הורדתם את הדף הזה עדיין? קישטה!).

אני לא אתחיל לפרש את הדף הזה מההתחלה, נראה לי יותר הגיוני להתחיל מכאן:

Cost = 100 * grademultiple * transmultiple * carsmultiple


זוכרים שסיפרתי לכם על תוכניותיי לחשב את המחיר מהלקוח לפי גודל המכונית ועוד אלמנטים נוספים? לכן הוספתי טור להכפלה בכל אחת מהטבלאות הרלוונטיות. בהנחה שכולנו יודעים שזו המטרה, השורות הבאות נראות הגיוניות למדי:

SQLCARRATE="SELECT carName, szMultiple FROM Cars, Size " SQLCARRATE=SQLCARRATE & " WHERE Cars.szID = Size.szID and carID=" & carID Set conn = server.createobject ("ADODB.Connection") Conn.open "parking" Set carrate=conn.execute(SQLCARRATE) Carname=carrate(0) Carsmultiple=carrate(1) Conn.close


אני רוצה שתשימו לב לכמה דברים בקוד: דבר ראשון, בחלק ה WHERE של הצהרת ה SQL שלנו, אנחנו יוצרים קישור שווה בין כמה טבלאות, ע"י שימוש בשדה carID. החיבור הזה מאפשר לנו לקבל את שם המכונית, גודלה והתעריף עבורה בכניסה אחת למסד הנתונים. עוד דבר ראוי לציון, הוא שאכסנתי את המידע שהתקבל מה ADO בתוך משתנה VBScript רגיל. טכנית, זה לא הכרחי, אבל מכיוון שאני משתמש בשלוש הצהרות SQL שונות, רציתי שהקוד יהיה כמה שיותר ברור.

כדאי שנקדיש רגע גם לבחינת הדף שנקרא app.inc. הדף הזה שולף את הפגישות הרלוונטיות מתוך מסד הנתונים, והקוד הכלול בו הוא:

<% SQLAPP="SELECT appID, appTime FROM Appointments WHERE appStatus = 'open' ORDER BY appTime" Set connapp = server.createobject ("ADODB.Connection") Connapp.open "parking" Set apps=connapp.execute(SQLAPP) %> <font face="arial" size="5"> < % do while not apps.eof %> 'LOOK AT ME! LOOK AT ME! LOOK AT ME! <a href="book.asp?carID=<%= carID %>&tranID %>&gradeID= <%=gradeID%> &appID=<%= apps(0) %> &appRate=<%= cost %>"> <%=apps (1) %> </a> <br> <%apps.movenext loop%> </font> <% connapp.close %> </select>


יש פה בדיוק שורה אחת שמתחננת לתשומת לבכם. הקישור נראה מזעזע, אבל אם תסתכלו בתוצאה, אני בטוח שתבינו את הסיבה לכך. כל מה שהקישור האיום הזה עושה, זה להעביר מידע חיוני ל querystring. עד עכשיו השתמשנו בטפסים כדי לעשות את זה, אבל גם השיטה הזו עובדת נפלא.

ברגע שעיכלנו את המידע הזה, אנחנו מוכנים להתקדם אל הדף האחרון.עמוד הבא: מתיחת פנים >>
רקע
שעור 1
רקע
הכל אודות המידע
בדיקת כלים
אפליקציה לדוגמא
שעור 2
הקדמה
מסד נתונים יחסי
הגדרת טבלאות וקישורם
עבודה עם אקסס
שעור 3
הקדמה
מערך דו-ממדי
VBScript עם ASP
עבודה עם טפסים
עוד על SQL
תפירת הטלאים
שעור 4
הקדמה
משתמשים בפקודת
Include

מפענחים עוד חלקים
מהקוד >
מתיחת פנים