מסד הנתונים הראשון שלך
במדריך זה נלמד כיצד ליצור מסד נתונים מבוסס "WEB" נעיף מבט מהיר על הרקע למסדי נתונים ועל המטרות שבהקמת אתר שמונע ע"ימסד נתונים, נלמד כיצד לחבר בין מסד נתונים לשרת אינטרנט, והכיף האמיתי ניצור דפי אינטרנט אקטיביים המבוססים על מסד נתונים.
בחירת מסד הנתונים האידיאלי
קישור מסד נתונים לאתר האינטרנט שלך נותן בידך כוח עצום. מדריך זה בעל חמשת השיעורים ייקח אותך, צעד אחר צעד, ממידע כללי על בסיסי נתונים, בחירת שרת, מסד נתונים ושפת תכנות ועד לכיף הגדול שבהקמת בסיס נתונים מקוון.מסד הנתונים
הראשון שלך
בחירת מסד
הנתונים
האידאלי