ASP
היא סביבת סקריפט המאפשרת לשלב בין HTML, VBScript ואובייקטים של ,Activex על מנת לאפשר יצירת דפי אינטרנט דינמיים ויציבים, המהווים פתרון עסקי נרחב. ASP מאפשרת תכנות מצד השרת עבור שרתי IIS, ותומכת הן ב-VBScript והן ב-JSCript.
תכנות שפות
במדריך זה נלמד כמה מיסודות התכנות. על מנת לשלוט בתכנות, עליך ללמוד קודם כמה מיסודות מדעי המחשב. למרות שנתייחס לשפת ג'אוה סקריפט בדוגמאות הקרובות, העיקרון זהה כמעט בכל שפת תכנות.
תכנות סקריפטים מצד השרת
אם אתה מעוניין בגישה למאגרי מידע, ויכולת להגיב לתשומה של משתמש, והאתר שלך צריך להיות דינאמי ומודלרי. לפני שתתחיל עליך להחליט על שפת תכנות. במדריך זה מתכנתי רשת מקצועיים יספקו מידע על סביבות הפיתוח המועדפות עליהם. הם יסקרו לעומק את השיטות :ASP, Coldfusion, Perl, ו-PHP.
ASP
תכנות שפות
תכנות
סקריפטים
מצד השרת