coldfusion
מעוניין להעלות מסד נתונים לרשת ? coldfusion coldfusion יספק לך דרך פשוטה ויעילה לבניית אתר מובנה ודינאמי ממאסת מאגרי מידע.
PHP
זאת שפה נהדרת ליצירת אתרים מבוססי מסדי נתונים. היא תומכת במאגרי מידע רבים ,בעלת ישומיים נוספים כמו יצירת גרפיקות דינאמיות, XML, יצירת מסמכי PDF ועוד. ו- לא עולה כסף...Coldfusion
PHP