מסדי נתונים / מסד הנתונים הראשון שלך / תפירת הטלאים

תפירת הטלאים


תיזכר שניה בעמוד הראשון של השיעור הזה, אני הצגתי חתיכת קוד לא ברור ולא קשור לכלום. כדי להוכיח לך כמה למדת היום, אני מבקש שתסתכל מחדש על הקוד הזה. ע"י קריאה של ההערות, תהיה מסוגל להבין מה מבצע כל חלק מהקוד. בואו נניח שעמוד ה HTML מבקש מהלקוח להכניס את כתובת הדואר האלקטרונית שלו לשדה טקסט.

<% ' Get the variable from the querystring. Request,Querystring("email") ' Build the SQL statement, making sure to surround the text field "email" with single quotes SQL="SELECT fname, Iname FROM Clients" SQL=SQL & "WHERE email = ' " & email & " ' " ' Create connection named "conn". Load the resulting recordset into the variable myclient. set conn = server.createobject ("ADODB.Connection") conn.open "parking" set myclient=conn.execute(SQL) ' Test to see if there are any matching records. If not, give a message. If myclient.bof and myclient.eof then Response.Write ("You are not a member. Please sign in.") ' Otherwise, give another message. Else Response.Write ("Welcome back! & myclient(0) & " " & myclient(1) & ". I think I love you." EndIf conn.close %>


כדי להתחיל לעבוד עם כל המידע הזה שרכשנו, הצטרפו אלי לשיעור מספר ארבע בו נבנה את דפי ה ASP שיהפכו את האתר שלי להצלחה גורפת ואותי למיליונר.

אתם תחזרו הנה עכשיו! אתם שומעים?

עמוד הבא: שיעור 4 - הקדמה >>
רקע
שעור 1
רקע
הכל אודות המידע
בדיקת כלים
אפליקציה לדוגמא
שעור 2
הקדמה
מסד נתונים יחסי
הגדרת טבלאות וקישורם
עבודה עם אקסס
שעור 3
הקדמה
מערך דו-ממדי
VBScript עם ASP
עבודה עם טפסים
עוד על SQL
תפירת הטלאים >
שעור 4
הקדמה
משתמשים בפקודת
Include

מפענחים עוד חלקים
מהקוד

מתיחת פנים