מסדי נתונים / מסד הנתונים הראשון שלך / משתמשים בפקודת Include

משתמשים בפקודת Include


האמת היא שהקוד נורא פשוט. הוא נראה בערך ככה:

<table width="500"> <form action="info2.asp" method="get" <tr> <td width="500" align="center" <p><!--#include file ="carsdown.inc" With a <!--#include file="trandown.inc" transmis; <br><br><br> <p><input type = "Submit" value="Let Jay Know" align="LEFT"> </td> </tr> </form>


אם אתה מפתח אינטרנט ותיק, ודאי שמת לב להצהרת
ה-<!--#include file="carsdown.inc. זוהי הצהרת include בסיסית, שבעצם מצווה על ASP לקרוא לקובץ בשם carsdown.inc ברגע שנבקש. בדרך כלל משתמשים בהצהרה הזו כדי לכלול קובצי header ו footer.

בחרתי להשתמש בהצהרה הזו כאן משתי סיבות עיקריות: הראשונה- זה חוסך כתיבה של המון קוד מסובך, והשניה - אני צריך להשתמש באותה רשימה בשני דפים שונים, ומי רוצה להקליד פעמיים? עכשיו, בואו נראה מה מכיל הקובץ שנקרא carsdown.inc:

<% SQLCAR="SELECT carName, carID FROM Cars" Set conncar = server.createobject ("ADODB.Connection") Canncar.open "parking" Set cars=conncar.execute (SQLCAR) %> <select name="carID"> <% do while not cars.eof %> <option value = "<%= cars(1) %> <%= cars(0) %> </option> <%cars.movenext loop%> </select> <% cars.close %>


שום דבר חדש, באמת. כל מה שעשינו כאן זה לקחת כמה טכניקות שלמדנו בשיעור שלוש, ולשלב אותם בטופס HTML. יצרנו תיבת גלילה שנוצרת באופן דינמי מהנתונים במסד הנתונים. ברגע שמכונית נוספת למסד הנתונים, היא באופן אוטומטי נוספת לתיבת הגלילה.

אני רוצה שתשימו לב לקטע החשוב כאן. אלמנט ה value יהיה בכל אופציה יהיה הערך שמופיע בשדה carID. למה? מפני שזהו המפתח הראשי בטבלה, וכפי שאתם בוודאי זוכרים, הוא הבסיס למערכת היחסים בין הטבלה שלנו לשאר הטבלאות.

אם אתם תלמידים טובים שבודקים את כל הדפים בבית, שימו לב שברגע שהכנתם ערך כלשהו ולחצתם על כפתור, הערכים יופיעו ב querystring.עמוד הבא: מפענחים עוד חלקים מהקוד >>
רקע
שעור 1
רקע
הכל אודות המידע
בדיקת כלים
אפליקציה לדוגמא
שעור 2
הקדמה
מסד נתונים יחסי
הגדרת טבלאות וקישורם
עבודה עם אקסס
שעור 3
הקדמה
מערך דו-ממדי
VBScript עם ASP
עבודה עם טפסים
עוד על SQL
תפירת הטלאים
שעור 4
הקדמה
משתמשים בפקודת
Include >
מפענחים עוד חלקים
מהקוד

מתיחת פנים